Play|Pause

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยบัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู คลิกอ่าน

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ที่ 2/2559

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ (16 มกราคม 2560)

เนื่องจากปี 2560 เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ สสค. ขอเชิญคุณครูนำเสนอไอเดีย ลุ้นรับหนังสือ “ครูไทย” ต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาล?

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "สอนนอกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "สอนนอกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์" ได้ที่นี่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

คลิก เพื่อเข้าดูรายการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

คลิก เพื่อเข้าดูรายการประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

10 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


สสค. ขอขยาย

สุดยอดนวัตกรรม

ข่าวสมาชิก

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์