ปฏิรูปการเรียนรู้

 • เอกชนตีโจทย์ร่วมออกแบบการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตจริงในการงาน

  เมื่อคุณภาพแรงงาน กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เวที “ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ บทบาทของภาคเอกชนในการร่วมจัดการศึกษาสายอาชีพ จัดโดยกลุ่มเพื่อนปฏิรูป ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กทม.

 • ศ.ประเวศนำทัพสมัชชาปฏิรูป เพิ่มพลังพลเมือง สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕ ว่ากระบวนการสมัชชาปฏิรูปเป็นนวัตกรรมทางสังคม ในการก่อให้เกิดพลังทางสังคม (Social energy) เพื่อเขยื้อนสังคมไทยออกจากหุบเหวหรือหลุมดำของสภาวะวิกฤต ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดมิคสัญญีกลียุคที่กักขังสังคมไทยไว้ทำให้ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ ติดขัด ขัดแย้ง และรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็คือ โครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรม

 • ถอดรหัสการเรียนรู้ 1+1 มากกว่า 2 ต้นแบบการผนึกกำลังของ “มหาลัย+รร.+อปท.+ชุมชน”

  เมื่อมหาวิทยาลัย จับมือทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน พร้อมกับการสนับสนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาระบบการศึกษาไทยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ก็ไม่ใช้เรื่องยาก... สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ เยาวชน (สสค.) จัดเวที “ปฏิรูป การเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล

 • เปิดโมเดลการศึกษาที่ตอบโจทย์การสร้างอาชีพ

  “ผมไม่อยากให้เด็กจบ 4.00 แล้วทำอะไรไม่เป็นสักอย่างในเมื่อเขาจบแล้วไม่ได้ไปเรียนต่อ” ศุภโชค ปิยะสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จ.เชียงราย กล่าวในการเสวนาวิชาการเวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสัมมาชีพ” จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 • รักสุดท้ายป้าย(หน้า) สถานพินิจ...โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 “บ่มเพาะเด็กใต้” ก่อนสายเกินแก้

  "ในโลกนี้ ถ้าทำให้เด็กๆเขาคิดได้ว่า ยังมีคนที่คอยดูแลเขาอยู่บ้าง…ไม่ใช่ โลกนี้ทั้งโลกเค้าไม่มีใคร มันก็จะช่วยยกระดับจิตใจเขาให้ดีขึ้น” “เลือกเอาว่าจะไปอยู่โรงเรียนนี้ หรือจะเข้าสถานพินิจฯ” คำถามคุ้นหูของเด็กนักเรียนที่นี่ ซึ่งหลายต่อหลายคนได้รับโอกาส จากชีวิตที่เคยผิดพลาด แต่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยประคับประคองไม่ให้ผิดซ้ำ ภายใต้พื้นที่ 260 ไร่เศษ นักเรียน 457 คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล กำแพงติดกับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล แทบจะเรียกได้ว่า นักเรียนเกือบ 95% เป็นน้องๆผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา บ้างก็มีปัญหาครอบครัว ถูกทอดทิ้ง กำพร้าแต่กำเนิด บ้างก็เกือบต้องติดคุก เข้าสถานพินิจ ติดยาเสพติด และบ้างก็ครอบครัวยากจน ห่างไกล เด็กทั้งหมดจึงจำใจและจำเป็นต้องอาศัย “กิน-เรียน-เล่น-นอน” ในบ้านหลังที่ 2 นี้ แบบไม่มีวันหยุด

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์