สสค.ขอขยาย

 • ต้อนรับกระแสซีเกมส์ สสค.เปิดเทรนด์พลศึกษาทั่วโลก

  ชี้ “วิชานอกห้อง” ติดหนึ่งในห้าวิชาฮิตด้านการศึกษาปี 56 ขณะนักวิจัยมะกันชี้ เด็กเกรดดี-คะแนนสอบสูง หากได้ออกกำลังกายเพียงพอ ด้านวงการพลศึกษาไทยปี 55-56 พบอัตราการผลิตครูพละสูงสุด แต่ยังติดอันดับครูขาดแคลน ชี้ครูพละ ต้องการทักษะภาษา-เทคโนโลยี-การจัดสอบใบประกาศตัดสิน ชาวเขมราฐร่วมอาลัยโค้ชแหง่น-ปริญญา เหล็กดี โค้ชวิลแชร์ฟุตบอล ตั้ง “กองทุนโค้ชแหง่นหัวใจเพชรเพื่อพัฒนาฟุตบอลเยาวชน” ช่วยเด็กด้อยโอกาสเขมราฐ

 • นักวิชาการนานาชาติชี้ “ภาษาอังกฤษ” ประเทศไทยรั้งท้าย เหตุนโยบายไม่ชัดเจน

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: ประสบการณ์จากต่างประเทศ” ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนคนที่ 2 กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันสอนภาษา อีเอฟ (Education First)ได้รายงานดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษประจำปี 2556 ซึ่งมีการทดสอบทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประชากรวัยทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 750,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก พบว่า

 • กะเทาะปัญหาของการศึกษาแดนกิมจิ จากปากคำของรมว.ศึกษาเกาหลีใต้

  เกาหลีใต้ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทั้งความสำเร็จและปัญหาที่ต้องเผชิญในระบบการศึกษา จากผลการสอบPISAในปี 2552 พบว่า การทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับอายุ 15 ปีของเกาหลีใต้อยู่ในลำดับที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในลำดับที่ 2 และวิชาการอ่านอยู่ในลำดับที่ 1

 • มองกรณีศึกษาปฏิรูปการศึกษา ถึงเวลาเปลี่ยนของประเทศไทย

  หากเอ่ยเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เราคงเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาของประเทศไทยแล้วที่ต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจัง หลังจากที่เวทีเศรษฐกิจโลก หรือเวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม ได้รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจประจำปี 2556-2557 พบว่าคุณภาพการศึกษาไทยซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดขีดความสามารถทางเศรษฐกิจไทยที่สำคัญอยู่ในอันดับต่ำ โดยอยู่ในลำดับ 8 ใน 10 ประเทศเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน นั่นก็หมายถึง คุณภาพการศึกษาไทยในขณะนี้อยู่ในลำดับรั้งท้าย

 • มหกรรมครูสอนดีภาคเหนือ เวทีจัดการความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ที่ปรึกษารมว.ศึกษารับการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ำ สสค.เปิดมหกรรมครูสอนดีภาคเหนือ ชี้สถานการณ์เด็กและเยาวชนภาคเหนือ 60% เผชิญปัญหาความยากจน เดินหน้าสนับสนุนทุนครูสอนดีพลิกชีวิตเด็กด้อยโอกาส

 • สสค.สัญจร พาดูโรงเรียนต้นน้ำโขง ต้นแบบ “อีโค สคูล” ของครูสอนดี

  สสค.สัญจร พาดูโรงเรียนต้นน้ำโขง ต้นแบบ “อีโค สคูล” ของครูสอนดี เจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ดึงนร.-ชุมชน นับหนึ่งอนุรักษ์ “ภูวัว” พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับทุนครูสอนดีอีสานตอนบนทั้ง 109 โครงการ ในพื้นที่ 15 จังหวัด

 • 12 ประชาสัมพันธ์จังหวัด “รณรงค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ”

  สสค.จับมือ 12 ประชาสัมพันธ์จังหวัด “รณรงค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ” หลังคุณภาพการศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน ขณะที่สถานการณ์เด็กเยาวชนไทย 60% ออกจากรั้วโรงเรียนด้วยวุฒิไม่เกินม.6 ชี้จุดคานงัดปฏิรูปการศึกษาที่ประสบความสำเร็จใน12 ประเทศ เริ่มที่ “ท้องถิ่น” พร้อมสื่อสารสร้างพลังความร่วมมือ-เปลี่ยนค่านิยมในสังคม

 • สสค. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูสอนดี” ภาคกลาง ต่อยอดแนวคิด “ปฏิรูปการศึกษา” เพื่อพัฒนา “เด็กด้อยโอกาส”

  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค(ภาคกลาง) “แลกเปลี่ยน แบ่งบัน สร้างสรรค์ความรู้ครูสอนดีภาคกลาง” ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อต่อยอดสร้างเครือข่ายขยายผลองค์ความรู้และประสบการณ์ของครูผู้ได้รับ “ทุนครูสอนดี” ภายใต้โครงการ “สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี”

 • สสค.เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดโลกปี 2556

  พบมจธ.ติด 1-400 พบเด่นด้านงานวิจัยมันสมองสร้างนวัตกรรมภาคธุรกิจ สูงกว่ามหาวิทยาลัยโตเกียว อันดับ 1 ในเอเชีย

 • เปิดงานวิจัยเด็กอาชีวะ 'ตีโจทย์ยางพาราตกต่ำ'

  ยางพาราเป็นพืชอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ปีละกว่า 670,000 ล้านบาท โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอันดับหนึ่งของโลก จำนวน 3.12 ล้านตัน คิดเป็น 33-35% ของปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของโลก ซึ่งมีปริมาณ 10.66 ล้านตัน มีพื้นที่ปลูกยางรวมทั่วประเทศ 18.76 ล้านไร่

Web Site Version 1.2.6
เครือข่ายสังคมออนไลน์