สสค.ขอขยาย

 • เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯรอบแรก เทิดพระเกียรติ “เจ้าฟ้านักการศึกษา”

  พบ 43%มาจากศิษย์เก่าร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ด้านศธ.เล็งขยายผล“นักสร้างแนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัด” ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู-ครูรุ่นใหม่

 • เปิดสถานการณ์เด็​กปฐมวัย พบปรากฎการณ์เร่งเรีย​นตั้งแต่วัยอนุบาล

  เปิดสถานการณ์เด็กปฐมวัย พบปรากฎการณ์เร่งเรียน มุ่งติวตั้งแต่วัยอนุบาล ส่งผลสูญเสียโอกาสการพัฒนาทักษะทางพฤติกรรม “มีวินัย คิดสร้างสรรค์” คุณลักษณะสู่ความสำเร็จในอนาคต ขณะที่เด็กอีก 12%กลับไม่เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ เปิด 3 ข้อเสนอพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องสร้างความพร้อมทั้งเด็ก ครอบครัว และระบบการศึกษา

 • ระบบสารสนเทศ..แชมเปี้ยนเครื่องมือหนุน ‘จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้’ สู่ ‘ห้องเรียน’

  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการสร้างหลักประกันโอกาสการเรียนรู้เชิงพื้นที่” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนงานของกลไกความร่วมมือในจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ โดยผู้ร่วมประชุมประมาณ 120 คน จาก 14 จังหวัด

 • ป๋วยทอล์ค#2 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนทัศนะการศึกษา สานอุดมคติ-รำลึก 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

  คณะกรรมการโครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มูลนิธิโกมลคีมทอง Econ Kids, HUBBAThailand, Ma:D ฯลฯ จัดงาน “ป๋วยทอล์ค#2” ภายใต้หัวข้อ “โจทย์ใหม่? : ทัศนะว่าด้วยการศึกษา” เพื่อรำลึก 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กทม.

 • สภาปฏิรูปแห่งชาติขานรับแผนปฏิรูปการศึกษา

  เผยพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาฉบับเดินหน้าสุดซอย สปช. ผ่านรับฟังความคิดเห็นรอบแรกฉลุย เปิดมิติใหม่หนุน กมธ. ลุยจัดทำรายละเอียดเพื่อการปฏิรูปยกเครื่องการศึกษาทั้งระบบ เน้นระยะยาวรื้อโครงสร้างอำนาจรัฐ กระจายอำนาจลงสู่พื้นที่ ดึงทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนทั้งปวง

 • ยูเนสโกห่วงเด็กไทยวัยประถมหลุดนอกระบบเกือบ 6 แสน

  ยูเนสโกเปิดนวัตกรรมการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาเด็กนอกระบบ พบสถานการณ์เด็กประถมหลุดออกจากโรงเรียนสูงถึง 67 ล้านคน ขณะที่ไทยติดอันดับ 2 ของอาเซียน ชี้ความแข็งตัวนโยบาย-ระบบราชการซับซ้อน จุดอ่อนของการแก้ปัญหาระบบการศึกษา

 • “มัลติพ้อยท์” เรียนสนุกได้สุขภาวะ ที่ รร.บ้านแม่อ่างขาง

  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารเขตพื้นที่ภูเขาสูง ขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้เด็กนักเรียนบนดอยขาดโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนไม่เพียงพอ

 • “นาฏลีลา” พัฒนาสุขภาวะที่ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ

  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน อีกส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ และพบปัญหานักเรียนขาดเรียนบ่อยเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพในด้านต่างๆ อันเกิดจากสภาพครอบครัวที่ต้องหาเช้ากินค่ำขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาวะของบุตรหลาน

 • “หัตถเวชรุ่นเยาว์” โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย สร้างทักษะอาชีพ-เสริมทักษะชีวิต

  เพราะทักษะที่เด็กนักเรียนได้รับในชั้นเรียนอาจไม่เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน และตลาดแรงงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างระนองที่มีจุดเด่นและจุดขายในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สร้างรายได้มหาศาลในแต่ละปีให้กับจังหวัด

 • การศึกษาหนึ่งในปัจจัยฉุดรั้งต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

  ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ“การพัฒนาระบบการศึกษาและนัยยะต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ:มุมมองในระดับสากล” หลักสูตรนักบริหารการคลัง โดยนพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา สสค. เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่โรงแรมวินเซอร์ สวีสท์ กรุงเทพ

Web Site Version 1.3.3
เครือข่ายสังคมออนไลน์