สสค.ขอขยาย

 • สสค.ร่วม “เกรียนศึกษา” จัดเกรียนทริป 2015 ตะลุย “เมืองกื้ดโมเดล” ตอบโจทย์การศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

  เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับทีมงานเกรียนศึกษา ซึ่งเป็นแฟนเพชของกลุ่มเด็กเยาวชนที่สนใจปัญหาการศึกษาไทย จัดกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้ “เมืองกื้ดโมเดล” ณ โรงเรียนเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี 3 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัคร 55 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 ทีมไก่บ้านหนังเหนียว จากม.ธรรมศาสตร์ ทีมที่ 2 ทีมว่างจัง จากม.เกษตรศาสตร์ และทีมที่ 3 ทีม Wonder Wanderers จากม.ศิลปากร

 • เปิดใจสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

  และครูรางวัลคุณากร คลิ๊กที่นี่

 • แม่ออย…คนพิเศษของน้องอุ้ม

  “แม่” คำที่มีเพียงหนึ่งสระ หนึ่งพยัญชนะ และหนึ่งวรรณยุกต์ แต่ช่างเป็นคำที่สื่อความหมายยิ่งใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเป็นคำที่ได้ยินหรือพูดกันอยู่ทุกวัน แต่ใครเล่าจะรู้ว่าสำหรับแม่ที่ลูกเกิดมาไม่สมบูรณ์นั้น คำๆ นี้ที่ออกจากปากของลูกเป็นกำลังใจที่สำคัญ ที่จะทำให้แม่สู้ต่อไป

 • "ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ"

  ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ “ครูเฉลิมพร” ครูวิทยาศาสตร์ จ.สุราษฎร์ธานี รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ขณะที่สิงคโปร์ยกครูเด็กพิเศษสร้างนวัตกรรมการสอนลดภาวะตกหล่นทางการศึกษา เวียดนามชูครูใหญ่ผู้พัฒนาระบบโรงเรียนประถมรูปแบบใหม่ ด้านอินโด-ฟิลิปปินส์เน้นครูไอซีทีพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

 • ปฏิรูปเงินอุดหนุนการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ ช่วย ‘เด็กยากจน 1.5 ล้านคน’

  พบสถานการณ์ความยากจน ร้อยละ 10 ของ ‘ครัวเรือนรวยที่สุด’ เปรียบเทียบ ‘ครัวเรือนจนที่สุด’ มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน 19 เท่า บอร์ด สสค.มอบ สสค. เดินหน้าเสนอ ‘ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา’ ปฏิรูปเงินอุดหนุนการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ ช่วย ‘เด็กยากจน 1.5 ล้านคน’

 • เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่? เป็นจริง

  แม้รัฐบาลได้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และก่อนประถมศึกษา โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี 2542 แต่ในความเป็นจริง...ยังมีเด็กเยาวชน 12.1 เปอร์เซ็นต์ ต้องออกจากระบบการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ

 • เปิดหลักสูตรการอาชีพภาษาอังกฤษ เสริมทักษะอาชีพนักเรียนรองรับตลาดอาเซียน

  สสค.เปิดกรณีศึกษา วิทยาลัยนานาชาติรีเจนท์-เพียร์สัน บริษัทชั้นนำด้านการศึกษาของโลก เปิดหลักสูตรการอาชีพภาษาอังกฤษ เสริมทักษะอาชีพนักเรียนรองรับตลาดอาเซียน

 • สุราษฏร์เดินหน้​า "จัดตั้งสภาการศึกษาจั​งหวัด" ฉลองครบรอบ 100 ปีเมืองคนดี

  อบจ.สุราษฏร์ธานี เดินหน้า “จัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัด” ในโอกาสจังหวัดได้รับประราชทานนามครบ 100 ปี ชี้กุญแจดอกสำคัญคือ การกระจายอำนาจการศึกษา มั่นใจ “จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” เป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ จุดคานงัดสำคัญ!

 • สอศ.-สสค.-จุฬา เปิดโอกาสเด็กพิเศษสู่เส้นทางอาชีพ

  นำร่อง 6 วิทยาลัยสารพัดช่าง รมว.ศธ.ชี้ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เลขาสอศ.ย้ำหลักสูตรสารพัดช่างยืดหยุ่นสูง “เน้นฝึกทักษะ-มีทางเลือกอาชีพหลากหลาย-สะสมหน่วยกิตได้” ขณะที่สปช.เผยเด็กพิเศษ 75% จบม.3 แล้วไม่เรียนต่อ เล็งขยายผลระบบส่งต่อข้อมูลเด็กดูแลก่อนออกจากระบบ ปรับเงินรายหัวตามความจำเป็นของผู้เรียน

 • “ชลบุรี” ขานรับ มติ ครม.สัญจร เดินหน้าจัดการศึกษาสู่ “การมีงานทำ”

  จังหวัดชลบุรี ขานรับมติการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูปการจัดการศึกษาทั้งจังหวัดเพื่อการมีสัมมาชีพ ตอบโจทย์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม พร้อมเปิดเวทีปฏิรูปการเรียนรู้ “ชลบุรีโมเดล” ผสานความร่วมมือภาคการศึกษา-ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในทุกระดับ ชู “อาชีวศึกษา” คำตอบ “เด็กชล” มุ่งสู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์