สสค.ขอขยาย

 • ตารางออกอากาศรายการ Miracle Mind : หัวใจมหัศจรรย์

  ติดตามรับชมการออกอากาศได้ทุกวันอังคาร เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยความร่วมมือของ สสค.-สถาบันราชานุกูล-สถาบันรามจิตติ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

 • “ยะลาสไตล์” ทางเลือก ทางรอด การศึกษาไทย

  ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน “ยะลา” 1 ใน 3 จังหวัด พื้นที่สีแดง เข้ม ! น่าเสียดายด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมไปด้วยเนินเขาและหุบเขา ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์มาก สภาพอากาศขณะนี้อยู่ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเหมือนภาคเหนือ โดยเฉพาะในตัวเมืองอำเภอเบตง

 • ยโสธร...เมืองแห่งการอ่าน กรณีศึกษาเวทีปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ 23ยโสธร...เมืองแห่งการอ่าน กรณีศึกษาเวทีปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ 23

  การอ่านซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมของชุมชนชนบทก็สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ จากจุดเริ่มต้นของ “นรรถฐิยา ผลขาว” นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.หนองคูน้อย ซึ่งดูเผินๆไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน แต่อยากชวนคนอ่านหนังสือให้เด็กฟังจับใจ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเรื่อง “ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง”มีชาวบ้านร่วมทำวิจัยด้วยโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2550

 • อุบลฯ เมืองแห่งการเรียนรู้ พลังเด็กเปลี่ยนโลก กรณีศึกษาเวทีปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ 23

  อุบลราชธานี เคยถูกจัดอันดับเป็นจังหวัดที่มีสถิตินักเรียนออกกลางคันมากอันดับ 1 ของประเทศ! จากข้อมูลสถานการณ์เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553 โดยโครงการวาระปีแห่งการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากครอบครัว ทำให้เกิดปัญหามากที่สุด 3 เรื่อง ได้แก่ ปัญหายาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ,ปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 • ต้อนรับกระแสซีเกมส์ สสค.เปิดเทรนด์พลศึกษาทั่วโลก

  ชี้ “วิชานอกห้อง” ติดหนึ่งในห้าวิชาฮิตด้านการศึกษาปี 56 ขณะนักวิจัยมะกันชี้ เด็กเกรดดี-คะแนนสอบสูง หากได้ออกกำลังกายเพียงพอ ด้านวงการพลศึกษาไทยปี 55-56 พบอัตราการผลิตครูพละสูงสุด แต่ยังติดอันดับครูขาดแคลน ชี้ครูพละ ต้องการทักษะภาษา-เทคโนโลยี-การจัดสอบใบประกาศตัดสิน ชาวเขมราฐร่วมอาลัยโค้ชแหง่น-ปริญญา เหล็กดี โค้ชวิลแชร์ฟุตบอล ตั้ง “กองทุนโค้ชแหง่นหัวใจเพชรเพื่อพัฒนาฟุตบอลเยาวชน” ช่วยเด็กด้อยโอกาสเขมราฐ

 • นักวิชาการนานาชาติชี้ “ภาษาอังกฤษ” ประเทศไทยรั้งท้าย เหตุนโยบายไม่ชัดเจน

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: ประสบการณ์จากต่างประเทศ” ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนคนที่ 2 กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันสอนภาษา อีเอฟ (Education First)ได้รายงานดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษประจำปี 2556 ซึ่งมีการทดสอบทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประชากรวัยทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 750,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก พบว่า

 • กะเทาะปัญหาของการศึกษาแดนกิมจิ จากปากคำของรมว.ศึกษาเกาหลีใต้

  เกาหลีใต้ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทั้งความสำเร็จและปัญหาที่ต้องเผชิญในระบบการศึกษา จากผลการสอบPISAในปี 2552 พบว่า การทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับอายุ 15 ปีของเกาหลีใต้อยู่ในลำดับที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในลำดับที่ 2 และวิชาการอ่านอยู่ในลำดับที่ 1

 • มองกรณีศึกษาปฏิรูปการศึกษา ถึงเวลาเปลี่ยนของประเทศไทย

  หากเอ่ยเรื่องการปฏิรูปการศึกษา เราคงเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาของประเทศไทยแล้วที่ต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจัง หลังจากที่เวทีเศรษฐกิจโลก หรือเวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม ได้รายงานขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจประจำปี 2556-2557 พบว่าคุณภาพการศึกษาไทยซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดขีดความสามารถทางเศรษฐกิจไทยที่สำคัญอยู่ในอันดับต่ำ โดยอยู่ในลำดับ 8 ใน 10 ประเทศเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน นั่นก็หมายถึง คุณภาพการศึกษาไทยในขณะนี้อยู่ในลำดับรั้งท้าย

 • มหกรรมครูสอนดีภาคเหนือ เวทีจัดการความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ที่ปรึกษารมว.ศึกษารับการศึกษาไทยยังมีความเหลื่อมล้ำ สสค.เปิดมหกรรมครูสอนดีภาคเหนือ ชี้สถานการณ์เด็กและเยาวชนภาคเหนือ 60% เผชิญปัญหาความยากจน เดินหน้าสนับสนุนทุนครูสอนดีพลิกชีวิตเด็กด้อยโอกาส

 • สสค.สัญจร พาดูโรงเรียนต้นน้ำโขง ต้นแบบ “อีโค สคูล” ของครูสอนดี

  สสค.สัญจร พาดูโรงเรียนต้นน้ำโขง ต้นแบบ “อีโค สคูล” ของครูสอนดี เจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ดึงนร.-ชุมชน นับหนึ่งอนุรักษ์ “ภูวัว” พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ได้รับทุนครูสอนดีอีสานตอนบนทั้ง 109 โครงการ ในพื้นที่ 15 จังหวัด

Web Site Version 1.2.8
เครือข่ายสังคมออนไลน์