สสค.ขอขยาย

 • คลี่ตารางชีวิตครูไทยใน 1 ปี เสียงสะท้อนจากครูที่นักปฏิรูปต้องฟัง

  เปิดตารางชีวิตครูไทยใน 1 ปี พบกิจกรรมภายนอกกระทบการสอนของครูถึง 84 วัน หรือ 42% ชี้“การประเมิน-แข่งขันทางวิชาการ-การอบรม” ดึงเวลาครูออกจากห้องเรียนสูงสุด ด้านนักวิชาการชี้ผลสำรวจ 5 ประเทศพบครูถูกดึงเวลาสอนเพียง 30% กระทบผลการเรียนของเด็ก พบเสียงสะท้อนขอคืนครูสู่ห้องเรียน แฉถูกเรียกสินบนในการประเมิน แนะรัฐบาล-ศธ.-เขตพื้นที่ ทบทวนกิจกรรมไม่ส่งผลการเรียนรู้ถึงเด็ก ด้านที่ปรึกษารมว.ศธ.ชี้ของขวัญปีใหม่ครูไทยต้องออกเป็นนโยบายปิดช่องงานที่ไม่เกี่ยวกับการสอน

 • รางวัลคุณพ่อแห่งชาติ ‘ครูสุรเดช หวังเจริญ’ ครูสอนดีผู้เจียระไนคน

  สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ได้จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ 2557” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกย่องบุคคลที่เป็นพ่อที่ดี รวมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 2557 ที่

 • ไขกุญแจปฏิรูปการศึกษา จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู-ศิษย์

  ชี้ปัญหาการศึกษาไทยหลักสูตรไม่เอื้อ-สอนไม่ตรงกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย เปิดต้นแบบโรงเรียนพัฒนาห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลคะแนนพุ่ง-เกิดความสุขในการเรียนรู้

 • ปลุกพลังคน​ไทยทั้งชาติ​ร่วมเฟ้นหา​สุดยอดครูร​างวัลสมเด็​จเจ้าฟ้ามห​าจักรี

  ปลุกพลัง “คนไทยทั้งชาติ” ร่วมเฟ้นหา ‘ครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย เปิด 3 ช่องทาง “ศิษย์เก่า-สถานศึกษา-องค์กรการเรียนรู้” เสนอชื่อครูผ่านเขตพื้นที่ สพฐ. เขต 1 ทั่วประเทศ

 • ผู้ช่วยรมว.ศธ. ฟันธง การศึกษาไทย เหมือน “ตาบอดคลำช้าง” ชี้แก้ได้ “ต้องรู้หน้าตา จึงจะรู้วิธีปลุกช้างฟื้นคืนชีพ”

  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกุญแจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาไทย 2 ข้อ 1) การให้ความสำคัญกับการสอนผ่านการพัฒนาครู โดยจัดให้มีการคัดเลือกครูจากหลายสาขาอาชีพ มีการจัดหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับผู้เรียน

 • สุโขทัย-ลำปาง: อีก 2 จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้” เริ่มจากเล็ก-ทำลึก-ก่อนดึงเครือข่ายพื้นที่ขับเคลื่อนทั้งจังหวัด

  ไม่มีงานใดที่สามารถทำได้คนเดียวได้สำเร็จ และไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับคนที่รู้จักปัญหานั้นดีที่สุด จึงเป็นที่มาให้สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ ทั้งในเรื่องการเรียนรู้ หรือในเรื่องสุขภาพมาโดยตลอด

 • รองนายกฯยงยุทธ หนุน “พ.ร.บ.สสค.” เชื่อเป็นเครื่องมือปฏิรูปต่อเนื่อง

  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค.กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนครั้งที่ 1/2557 โดยได้รับเกียรติจากดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานคณะกรรมการฯคนที่ 1 และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เข้าประชุมด้วย

 • คลิปข่าว Now or Never การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติ

  ช่วง Now or Never รายการที่จะรายงานให้ท่านผู้ชมทราบถึงนโยบายความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง การพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเศไทย

 • สสค. และ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน

  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ร่วมเปิดการประชุม

 • ส่องดูครูไทยในวันครูโลก

  ในวาระวันครูโลกมาบรรจุอีกครั้งในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอประมวลการตื่นตัวในวันครูโลก ซึ่งพบว่ามีการเฉลิมฉลองวันครูโลกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งทิศทางการเคลื่อนไหวของครูไทยมาให้สังคมเห็นความจำเป็นของการมีครูดีมีคุณภาพอยู่คู่กับห้องเรียน

Web Site Version 1.3.3
เครือข่ายสังคมออนไลน์