สสค.ขอขยาย

 • 8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่…จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

  นิตยสารไทม์ฉบับประจำเดือนกันยายน 2558 ได้หยิบยกหนึ่งในประเด็น “ฮ็อต” ที่ตรงกับนโยบายล่าสุดของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาพร้อม “การปรับลดเวลาเรียน” เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะชีวิตอื่นๆ นอกเหนือจากตำราในห้องเรียนได้มากยิ่งขึ้น

 • เปิดข้อเสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

  เมื่อเร็วๆ นี้ (วันที่ 3 ก.ย.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่ง เดินทางมายื่นหนังสือเปิดผนึกถึง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เรื่องข้อเสนอแนะแนวทางปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมี นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับเรื่อง

 • “จังหวัดตราด” ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ “สัมมาชีพ” มั่นใจ

  ไม่จบ “ป.ตรี” ก็รวยได้ ชูโมเดล “รร.เขาน้อยวิทยาคม” ต้นแบบการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ “เถ้าแก่น้อย”

 • สู้เพื่อลูก “ดับเบิ้ล” กำลังใจของแม่เด็กพิเศษสู่แม่ทั่วไทย

  สืบเนื่องจากการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลายภาคส่วนในรูปแบบ "แม่ฮ่องสอนโมเดล" ซึ่งเป็นระบบช่วยเหลือและส่งต่อเด็กพิการและด้อยโอกาส การต่อยอดจาก "ชุดโครงการวิจัยหลักประกันโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยทุกคน" อันเกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.แม่ฮ่องสอน และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดทำระบบสารสนเทศเชื่อมต่อและส่งต่อเด็กพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นระบบ

 • สัมมนาเชิงปฎิบัติการสี่ภูมิภาคในหัวข้อ "อ่านเขียน เปลี่ยนชีวิต"

  29-30 สิงหาคม พบกันที่นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เวลา๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 • “หน่า” คนพิเศษของ “ซั้วก้าว”

  “หน่า” คำสั้นๆ ของชนเผ่าม้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งแปลได้ว่า “แม่” ในภาษากลาง อาจเป็นเพียงคำที่ประกอบด้วย “หนึ่งสระ หนึ่งพยัญชนะ และหนึ่งวรรณยุกต์” แต่กลับมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ในใจลูกทุกคน โดยเฉพาะสำหรับ “แม่” ที่ลูกเกิดมาไม่สมบูรณ์

 • สสค.ร่วม “เกรียนศึกษา” จัดเกรียนทริป 2015 ตะลุย “เมืองกื้ดโมเดล” ตอบโจทย์การศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

  เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับทีมงานเกรียนศึกษา ซึ่งเป็นแฟนเพชของกลุ่มเด็กเยาวชนที่สนใจปัญหาการศึกษาไทย จัดกิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้ “เมืองกื้ดโมเดล” ณ โรงเรียนเมืองกื้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี 3 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัคร 55 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 ทีมไก่บ้านหนังเหนียว จากม.ธรรมศาสตร์ ทีมที่ 2 ทีมว่างจัง จากม.เกษตรศาสตร์ และทีมที่ 3 ทีม Wonder Wanderers จากม.ศิลปากร

 • เปิดใจสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

  และครูรางวัลคุณากร คลิ๊กที่นี่

 • แม่ออย…คนพิเศษของน้องอุ้ม

  “แม่” คำที่มีเพียงหนึ่งสระ หนึ่งพยัญชนะ และหนึ่งวรรณยุกต์ แต่ช่างเป็นคำที่สื่อความหมายยิ่งใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเป็นคำที่ได้ยินหรือพูดกันอยู่ทุกวัน แต่ใครเล่าจะรู้ว่าสำหรับแม่ที่ลูกเกิดมาไม่สมบูรณ์นั้น คำๆ นี้ที่ออกจากปากของลูกเป็นกำลังใจที่สำคัญ ที่จะทำให้แม่สู้ต่อไป

 • "ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ"

  ประกาศรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ “ครูเฉลิมพร” ครูวิทยาศาสตร์ จ.สุราษฎร์ธานี รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย ขณะที่สิงคโปร์ยกครูเด็กพิเศษสร้างนวัตกรรมการสอนลดภาวะตกหล่นทางการศึกษา เวียดนามชูครูใหญ่ผู้พัฒนาระบบโรงเรียนประถมรูปแบบใหม่ ด้านอินโด-ฟิลิปปินส์เน้นครูไอซีทีพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์