สสค.ขอขยาย

 • สสค.- สสส. สนับสนุน ‘50 โรงเรียน’ เหนือ-ใต้ เน้นยกระดับทักษะชีวิตอาชีพ ครอบคลุม 6 ทักษะในศตวรรษที่ 21

  สสค. ร่วมกับ สสส. จัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินงานและปฐมนิเทศในโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือและภาคใต้) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

 • สสค.-แบงค์​ชาติเปิดสถ​านการณ์แรง​งานไทย ชี้เลือกงา​นไม่ต้องกา​รงาน3ดี

  สสค.เปิดโจทย์ท้าทายของการปฏิรูปการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพแรงงานไทย 39 ล้านคน แบงค์ชาติเผยตลาดแรงงาน 80% เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขณะที่แรงงานไทยเลือกงานไม่ต้องการงาน 3 D “งานสกปรก-งานหนัก-งานอันตราย” ส่งผลแรงงานต่างด้าวทดแทนกว่าเท่าตัว ชี้การผลิตคนไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด บัณฑิตไร้คุณภาพ ขาดทักษะภาษา-คิดวิเคราะห์-ไอที เผยมาตรการระยะยาวจัดทำฐานข้อมูลความต้องการแรงงาน ดึงสถาบันการศึกษา-สถานประกอบการร่วมผลิตแรงงานคุณภาพตรงตามความต้องการตลาด

 • สสค. จัดเวที “ครูสอนดีสัญจร” ครั้งที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี

  สสค. ต่อยอดพัฒนาเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านแคมเปญ “ครูสอนดี เดอะซีรี่ส์” โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูสอนดีสัญจร” ครั้งที่ 2โซนภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายผล “นวัตกรรมการเรียนรู้” ที่น่าสนใจจาก “ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี” จำนวน 530 คนจากทั่วประเทศ ต่อยอดสร้างเครือข่ายครูที่มีพลัง และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในอาชีพครูสู่บุคลากรด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค

 • ประชุมปลัดศธ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันคัดเลือก ‘ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์’

  ประชุมปลัดศธ.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ร่วมกันคัดเลือก ‘ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ศิษย์’ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จเจ้าฟ้านักการศึกษา” 18 กพ.นี้

 • สสค. จัดเวที “ครูสอนดีสัญจร” จังหวัดมหาสารคาม สร้าง “เครือข่ายครู” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปฏิรูปการศึกษา

  สสค. ต่อยอดพัฒนาเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านแคมเปญ “ครูสอนดี เดอะซีรี่ส์” โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ครูสอนดีสัญจร” โซนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายผล “นวัตกรรมการเรียนรู้” ที่น่าสนใจจาก “ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี” จำนวน 530 คนจากทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายครูที่มีพลัง และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในอาชีพครูสู่บุคลากรด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาค

 • ครูสอนดี : ห้องเรียนไร้พรมแดน

  เรื่องราวของครู 3 คน กับ 3 พื้นที่ และ 3 รูปแบบการเรียนการสอน โดยไม่จำกัดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆด้วยเทคนิคที่หลากหลายและหัวใจแห่งความทุ่มเท ทั้ง 3 ครูได้ทำให้เกิดห้องเรียนที่ไร้พรมแดนของข้อจำกัดและอุปสรรคที่ขว้างกั้นการเรียนรู้

 • จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ : สร้างเด็กในวิถี ‘น่านสไตล์’ กรณีศึกษาเวทีปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ 25

  โจทย์ท้าทายของการก้าวเข้าสู่จังหวัดแห่งการท่องเที่ยว คำถามที่ตามมาคือ “จ.น่าน” จะยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปหรือไม่ เพื่อไม่ซ้ำรอยกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเมืองท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆที่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมเริ่มจางหายไป

 • จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ : สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษาเวทีปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ 25

  จากเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของคนภูเก็ต เพื่อร่วมกันฉายภาพถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา จัดโดยคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความตื่นตัวของคนภูเก็ตทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคมที่มีต่อการจัดการศึกษาด้วยสมองและสองมือของคนภูเก็ตเอง

 • ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาครั้งที่ 7 เรื่องการใช้ข้อมูลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศบราซิล

  สสค.ชวนวิเคราะห์ ‘บราซิล’ การศึกษาก้าวกระโดดในช่วง 1 ทศวรรษ พบ “อีเด็ป (IDEB)” ระบบฐานข้อมูลแก้ปัญหา ‘ดร๊อปเอาท์’- ลำดับ PISA พุ่งคว้าอันดับ 1 ประเทศที่มีการพัฒนา

 • คนค้นฅน…ครูมาลินี แม่ครูช่วยเด็กปัญญา

  “พนักงานบริการ”ในร้าน MK Restaurant “เจ้าหน้าที่ธุรการ”แห่งเทศบาลตำบลเขาพระงาม “พนักงานล้างเครื่องในไก่”ของบริษัทในเครือเบทาโกร ฯลฯ คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากอาชีพเหล่านี้เป็นหน้าที่ของคนปกติทั่วไป แต่จะเป็นเรื่องแปลกและน่าฉงนสงสัยในทันทีเมื่อผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ คือ “เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญา”

Web Site Version 1.2.9
เครือข่ายสังคมออนไลน์