สสค.ขอขยาย

 • เพชรบุรี จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ส่งเสริมเครือข่าย “ครูสุดเจ๋ง” มุ่งสร้างทักษะ 5 เด็กเมืองเพชร

  วันนี้จังหวัดเพชรบุรี กำลังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัด จากความร่วมมือของจังหวัด สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี ได้หามาตรการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัด ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี

 • ชัยภูมิ จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ดึงพลังบวรยกระดับคุณภาพการเรียนรู้-พัฒนาเครือข่ายครูแก้ปัญหาการอ่าน

  จากเวทีระดมความเห็น “การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนคนชัยภูมิ” ของสภาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งมีตัวแทนจากจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข สถานพินิจ เขตพื้นที่การศึกษาประถม มัธยม และอาชีวศึกษา ครูสอนดี ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคประชาสังคมในจังหวัด

 • กำแพงเพชร จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ดึงพลัง ‘เครือข่ายครู’ ยกระดับคุณภาพเด็กในระบบ-เด็กกลุ่มเสี่ยง

  โจทย์ท้าทายจากเวทีระดมความคิดเห็นถึงทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร พบปัญหาเร่งด่วนที่คนในจังหวัดเห็นร่วมกันคือ สถิติแม่วัยใสที่พุ่งสูงติดอันดับ 1 ของประเทศ 3 ปีซ้อน ปัญหายาเสพติด เด็กติดเกม และผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

 • ตารางออกอากาศรายการ Miracle Mind : หัวใจมหัศจรรย์

  ติดตามรับชมการออกอากาศได้ทุกวันอังคาร เวลา 15.30-16.00 น. ทางช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยความร่วมมือของ สสค.-สถาบันราชานุกูล-สถาบันรามจิตติ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

 • “ยะลาสไตล์” ทางเลือก ทางรอด การศึกษาไทย

  ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน “ยะลา” 1 ใน 3 จังหวัด พื้นที่สีแดง เข้ม ! น่าเสียดายด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมไปด้วยเนินเขาและหุบเขา ธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์มาก สภาพอากาศขณะนี้อยู่ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นเหมือนภาคเหนือ โดยเฉพาะในตัวเมืองอำเภอเบตง

 • ยโสธร...เมืองแห่งการอ่าน กรณีศึกษาเวทีปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ 23ยโสธร...เมืองแห่งการอ่าน กรณีศึกษาเวทีปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ 23

  การอ่านซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมของชุมชนชนบทก็สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ จากจุดเริ่มต้นของ “นรรถฐิยา ผลขาว” นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.หนองคูน้อย ซึ่งดูเผินๆไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน แต่อยากชวนคนอ่านหนังสือให้เด็กฟังจับใจ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเรื่อง “ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง”มีชาวบ้านร่วมทำวิจัยด้วยโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2550

 • อุบลฯ เมืองแห่งการเรียนรู้ พลังเด็กเปลี่ยนโลก กรณีศึกษาเวทีปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ 23

  อุบลราชธานี เคยถูกจัดอันดับเป็นจังหวัดที่มีสถิตินักเรียนออกกลางคันมากอันดับ 1 ของประเทศ! จากข้อมูลสถานการณ์เด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553 โดยโครงการวาระปีแห่งการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากครอบครัว ทำให้เกิดปัญหามากที่สุด 3 เรื่อง ได้แก่ ปัญหายาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ,ปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 • ต้อนรับกระแสซีเกมส์ สสค.เปิดเทรนด์พลศึกษาทั่วโลก

  ชี้ “วิชานอกห้อง” ติดหนึ่งในห้าวิชาฮิตด้านการศึกษาปี 56 ขณะนักวิจัยมะกันชี้ เด็กเกรดดี-คะแนนสอบสูง หากได้ออกกำลังกายเพียงพอ ด้านวงการพลศึกษาไทยปี 55-56 พบอัตราการผลิตครูพละสูงสุด แต่ยังติดอันดับครูขาดแคลน ชี้ครูพละ ต้องการทักษะภาษา-เทคโนโลยี-การจัดสอบใบประกาศตัดสิน ชาวเขมราฐร่วมอาลัยโค้ชแหง่น-ปริญญา เหล็กดี โค้ชวิลแชร์ฟุตบอล ตั้ง “กองทุนโค้ชแหง่นหัวใจเพชรเพื่อพัฒนาฟุตบอลเยาวชน” ช่วยเด็กด้อยโอกาสเขมราฐ

 • นักวิชาการนานาชาติชี้ “ภาษาอังกฤษ” ประเทศไทยรั้งท้าย เหตุนโยบายไม่ชัดเจน

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: ประสบการณ์จากต่างประเทศ” ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนคนที่ 2 กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันสอนภาษา อีเอฟ (Education First)ได้รายงานดัชนีวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษประจำปี 2556 ซึ่งมีการทดสอบทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประชากรวัยทำงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 750,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก พบว่า

 • กะเทาะปัญหาของการศึกษาแดนกิมจิ จากปากคำของรมว.ศึกษาเกาหลีใต้

  เกาหลีใต้ เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีทั้งความสำเร็จและปัญหาที่ต้องเผชิญในระบบการศึกษา จากผลการสอบPISAในปี 2552 พบว่า การทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับอายุ 15 ปีของเกาหลีใต้อยู่ในลำดับที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในลำดับที่ 2 และวิชาการอ่านอยู่ในลำดับที่ 1

Web Site Version 1.2.8
เครือข่ายสังคมออนไลน์