สสค.ขอขยาย

 • สสค.เปิด 3 เมกะเทรนด์โลกการศึกษาปี 2017

  ต้อนรับวันครูแห่งชาติ นักวิชาการเสนอรัฐต้องทำให้อาชีพครูกลายเป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทยย้ำ ครูยุคใหม่ ต้องไปไกลกว่า “เรือจ้าง”

 • รมว.ศธ. เล็งน้อมนำแนวพระราชดำริฯ “เด็กรักครู-ครูรักเด็ก” เป็นหัวใจการปฏิรูปการศึกษา

  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์จิตวิทยาศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมพัฒนาทีมโค้ชคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต่อเนื่อง (SQIP) เพื่อบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิด Growth Mindset และแนวทางการขยายผลสู่สถานศึกษา” พร้อมเผยแนวคิดปฏิรูปการศึกษาด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ “ทำให้เด็กรักครูและครูรักเด็ก” มาใช้พร้อมเล็งปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนใหม่ด้วย “WHY” สอนคนให้ติดตั้งคำถาม ฝันอยากเห็นภาพเด็กไทยตื่นนอนแล้วอยากไปโรงเรียน ได้เรียนรู้อย่างสนุกและมีความสุข ไม่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกมิติ

 • “สสค.-เทใจดอทคอม-ทรู” นำร่อง 6 นวัตกรรม ส่งเสริมแนวคิดทางเลือกสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

  “ระดมทุนเชิงบวก” ผ่านโซเชียล เพื่อเด็กและเยาวชน ฐานกำลังสำคัญของประเทศ เครือข่าย รร.- CSR “สสค.-เทใจดอทคอม-ทรู” นำร่อง 6 นวัตกรรม ส่งเสริมแนวคิดทางเลือกสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

 • เปิดดัชนีทุนมนุษย์ปี 2559 ‘ไทย’ รั้งลำดับที่ 48 ชี้เด็กไทยยังขาดทักษะด้านแรงงาน

  “สสค.” จับมือ “สอศ.” เตรียมความพร้อมแรงงานรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

 • 8 ทักษะ ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในศตวรรษที่ 21

  ต้อนรับวัน ‘ประถมศึกษาแห่งชาติ’ เวิร์ลดอิโคโนมิคฟอรั่มเผย 8 ทักษะ ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นักวิชาการแนะพาเด็กออกสู่โลกความเป็นจริง เลี่ยงภาวะ “เด็กเสมือน”

 • โค้งสุดท้าย คัดเลือก ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ระดับ ‘จังหวัด’ สู่ระดับ ‘ประเทศ’

  ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ซึ่งเป็นการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ

 • นักวิจัยชี้ อีก 20 ปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

  ประชากรจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด แนะจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจและออกแบบแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดตน ชู ‘ตากโมเดล’ นำร่องแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ด้านสพฐ. ย้ำ เร่งพัฒนากำลังแรงงานให้สอดรับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ

 • ห้องเรียน 4.0 : เมื่อครูเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้

  เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2559 สสค. ร่วมกับ องค์การโออีซีดี สพฐ. สสวท. มูลนิธิยุวสถิรคุณ ม.ธรรมศาสตร์ และม.ศรีปทุม ได้ร่วมกันจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน” ซึ่งทั้ง 7 หน่วยงานได้ผนึกกำลังกันติดอาวุธใหม่ล่าสุดให้ครูไทยเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 • ในหลวงทรงฝากไว้ 3 หัวใจ..."การศึกษา"

  กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2558 ที่วันนี้ได้รับการขานรับสานต่อยึดถือเป็นหัวใจในการ “ปฏิรูปการศึกษาไทย” ให้เดินหน้าไปอย่างยั่งยืนรอบด้าน

 • องค์การอนามัยโลกถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ในปี 2543 องค์การอนามัยโลกพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยประสบความคืบหน้าในการควบคุมยาสูบ เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอื่นได้ จึงจัดให้มีการจัดงานวันไม่สูบบุหรี่โลก พ.ศ.2543 ขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นกรณีพิเศษ และทำพิธีถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์