สสค.ขอขยาย

 • 8 ทักษะ ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในศตวรรษที่ 21

  ต้อนรับวัน ‘ประถมศึกษาแห่งชาติ’ เวิร์ลดอิโคโนมิคฟอรั่มเผย 8 ทักษะ ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในศตวรรษที่ 21 นักวิชาการแนะพาเด็กออกสู่โลกความเป็นจริง เลี่ยงภาวะ “เด็กเสมือน”

 • โค้งสุดท้าย คัดเลือก ‘ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี’ ระดับ ‘จังหวัด’ สู่ระดับ ‘ประเทศ’

  ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวถึงการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ปี 2560 ซึ่งเป็นการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ

 • นักวิจัยชี้ อีก 20 ปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

  ประชากรจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด แนะจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างเศรษฐกิจและออกแบบแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดตน ชู ‘ตากโมเดล’ นำร่องแผนพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ด้านสพฐ. ย้ำ เร่งพัฒนากำลังแรงงานให้สอดรับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ

 • ห้องเรียน 4.0 : เมื่อครูเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้

  เมื่อวันที่ 24-27 ตุลาคม 2559 สสค. ร่วมกับ องค์การโออีซีดี สพฐ. สสวท. มูลนิธิยุวสถิรคุณ ม.ธรรมศาสตร์ และม.ศรีปทุม ได้ร่วมกันจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน” ซึ่งทั้ง 7 หน่วยงานได้ผนึกกำลังกันติดอาวุธใหม่ล่าสุดให้ครูไทยเปลี่ยนห้องเรียนเป็นสนามแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 • ในหลวงทรงฝากไว้ 3 หัวใจ..."การศึกษา"

  กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2558 ที่วันนี้ได้รับการขานรับสานต่อยึดถือเป็นหัวใจในการ “ปฏิรูปการศึกษาไทย” ให้เดินหน้าไปอย่างยั่งยืนรอบด้าน

 • องค์การอนามัยโลกถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ในปี 2543 องค์การอนามัยโลกพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยประสบความคืบหน้าในการควบคุมยาสูบ เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอื่นได้ จึงจัดให้มีการจัดงานวันไม่สูบบุหรี่โลก พ.ศ.2543 ขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นกรณีพิเศษ และทำพิธีถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • การพัฒนาครู : บทเรียนการทำงานจากประเทศจีนจากครูเรฟ เอสควิทสู่ครูไทย

  จากความสำเร็จของหนังสือเรื่อง Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56 โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ” สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 56 เขียนโดย เรฟ เอสควิท ครูโรงเรียนประถมศึกษา โฮบาร์ต จัดการแปลและจัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) หนังสือซึ่งปลุกกระแสการเรียนการสอนนอกกรอบ จนถูกพูดถึงในวงกว้าง

 • ต้อนรับวันเยาวชนแห่งชาติ สสค.เปิดตัวหนังสือ “ครูแท้แพ้ไม่เป็น”

  ของครูเรฟ เอสควิท บอกเล่าเทคนิคและกำลังใจจาก ‘ครูเรฟ’ สู่ ‘ครูไทย’ พร้อมบทเรียนการเป็นโค้ชพัฒนาครูจีนสู่ครูไทย

 • กศจ.สุรินทร์ ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0" เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์ เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและวางแผนกำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งเพื่อกำหนดทิศทาง และเตรียมการวางแผนกำลังคนของจังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559

 • OECD ชี้ประเทศพัฒนาแล้วต้อง ‘ยกระดับทักษะแรงงาน 2 กลุ่มวัย เด็กเยาวชนและวัยแรงงาน’

  เน้น ‘พัฒนาหลักสูตร-แนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ-นายจ้างร่วมกำหนดทักษะ -สร้างฐานข้อมูลการใช้และความต้องการทักษะ’ สอศ.ย้ำ พัฒนาทักษะทั้งเด็ก-ครู คู่ขนานกัน

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์