รอบโลกการเรียนรู้

 • ครูประณีตฯ สะท้อนความ ประณีตครู...

  แนวความคิด ทัศนคติ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ ของการทำหน้าที่ครูที่ดีเยี่ยม ได้ถูกถ่ายทอดไว้อย่างละเอียดในหนังสือครูประณีตคิดนอกกรอบ: ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด ของครูชาวอเมริกัน “ลูแอนน์ จอห์นสัน” ที่ทาง สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. ได้จัดพิมพ์ขึ้น นับเป็นประสบการณ์สำเร็จรูป ที่ผู้อ่านนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จได้

 • ผลการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก ปี 2014

  ผลการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก ฉบับล่าสุด ปี 2014 จำนวน 162 ประเทศ พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 126 จาก 162 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นสี่อันดับจากปี 2556 ที่อยู่อันดับที่ 130

 • การปฏิรูปการศึกษาเซี่ยงไฮ้: ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน

  นี มิน จิง เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครเซี่ยงไฮ้ แนะ 3 มาตรการสร้างโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ลดช่องว่างทางคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายในงานการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเพื่อนปฏิรูปการเรียนรู้ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

 • บทสัมภาษณ์ ทอม คอร์คอแรน : ต้นแบบการจัดการศึกษามัธยมทางเลือกของสหรัฐอเมริกา

  ต้นแบบการจัดการศึกษามัธยมทางเลือกของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Career Academy ระบบจัดการศึกษาที่ผนวกทางเลือก การเรียนรู้อาชีพเข้าไว้ในมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนออกโรงเรียนกลางคัน สร้างแรงจูงใจในการเรียน ส่งเสริมการค้นพบตนเองด้านเส้นทางอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน

 • ผู้เชี่ยวชาญชี้ เยาวชนไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเสี่ยงต่อการถูกจ้างงานที่ไม่เหมาะสม

  การว่างงานของเยาวชนจริงๆ แล้วไม่ใช่สถานการณ์รุนแรงสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่อย่างใด ปัญหาอยู่ที่คุณภาพของงานที่เยาวชนกำลังทำอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมและไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศกล่าว

 • 10 วิธีในการสอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว

  ด้วยยุคที่สื่อมีมากมายหลายประเภท รวมถึงข่าวสารที่มีอยู่มากมาย …

 • ทำความรู้จักห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)

  ห้องสมุดดิจิตอล หมายถึง ห้องสมุดที่ต้องการเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศที่อยู่ หลายๆ แหล่งและการเชื่อมโยงนั้นต้องไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ใช้และสามารถเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางเป็นสากล คอลเลคชั่นที่เก็บไม่จำกัดเฉพาะเอกสาร แต่ยังครอบคลุมถึงวัสดุดิจิตอลอื่น ๆ ที่สร้างขึ้น ซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ องค์ประกอบของห้องสมุดดิจิตตอล ได้แก่ ส่วนเชื่อมต่อ ผู้ใช้ (User interface) ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับผู้ใช้และส่วนสำหรับผู้ควบคุมโดยผู้ใช้สามารถใช้เว็บบราวเซอร์ในการติดต่อกับส่วนบริการผู้ใช้ได้

 • มุมหนังสือดีของเด็กเล็ก

  ฐานข้อมูลหนังสือดีสำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิด – 6 ปี จากโครงการ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2555 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรุงเทพ

 • สสค. ขอเชิญชวนทุกท่านไปชม “นิทรรศการ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน”

  พบกัน ที่ บู้ท X15 โซน Foyer ของ สสค. ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 8 เม.ย. 2556 ณ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 41 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 • ได้ทุน...ได้อนาคต

  ทุนการศึกษา “เด็กช่าง สร้างชาติ” ในโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี สำหรับนักเรียน ม.3 ที่เรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอตสาหกรรม

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์