รอบโลกการเรียนรู้

 • 6 วิธีสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักเรียนร่วมสะท้อนคิดในโรงเรียน: ประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ

  โรงเรียนหลายแห่งในอังกฤษกำลังเริ่มทดลองวิธีการใหม่ๆ ที่จะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา จากงานวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นเมื่อพวกเขาได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่โรงเรียนกว่า 90% จะมีห้องประชุมไว้สำหรับให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แต่นี่ก็ไม่ใช่วิธีการเดียวที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นกับนักเรียนยังมีวิธีสร้างสรรค์อีกหลายๆ วิธี

 • 9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

  แม้ว่าจำนวนผู้ว่างงานในไตรมาสแรกของปี 2560 จะไม่ใช่ตัวเลขที่น่าเป็นห่วง แต่มนุษย์เงินเดือนหลายคนคงเริ่มวางแผนอนาคตตัวเองในปีถัดไปแล้วว่า จะสร้างสีสันการทำงานให้กับชีวิตอย่างไร ฉะนั้นเทรนด์งานแบบใหม่ น่าจะกลายเป็นตัวเลือกหลักให้คุณสนุกและมุ่งมั่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 • 10 ประเทศพร้อมสุดรับยุคดิจิทัล อีโคโนมี

  "ดิจิทัล อีโคโนมี" ไม่ใช่แค่ศัพท์ฮิตตามยุคญี่ปุนไทยสมัยที่พอเวลาผ่านไปความสำคัญก็เบาบางลง แต่ดิจิทัล อีโคโนมีกำลังเพิ่มบทบาทการเป็นฐานสำคัญสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่ประเทศใดสามารถดึงศักยภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ได้มากที่สุดย่อมเป็นผู้มีแต้มต่อ และขีดความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า

 • ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขัน : ไอเอ็มดี (IMD) ปี 2015

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ไอเอ็มดี(International Institute for Management Development: IMD) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (IMD World Competitiveness) ฉบับล่าสุด ปี 2558 การจัดอันดับภาพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ 30 จาก 61 ประเทศ ซึ่งตกลงไป 1 อันดับจากปีที่แล้ว 2557 ที่อยู่อันดับที่ 29 จาก 60 ประเทศ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อยู่อันดับที่ 14 41และ 42 ตามลำดับ

 • ประเทศไทยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างมีคุณภาพ

  ประเทศไทยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างมีคุณภาพ (เอกสารธนาคารโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค - สสค.จัดแปล)

 • สมุดปกขาว ข้อเท็จจริง และความจำเป็นของ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

  'สมุดปกขาวกฎหมายควบคุมยาสูบ' เมื่อกฎหมายควบคุมยาสูบปัจจุบันบังคับใช้มากกว่า 20 ปี ไม่เท่าทันกลยุทธการตลาดของบริษัทยาสูบ-ไม่ครอบคลุมบุหรี่สายพันธุ์ใหม่อย่าง บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่

 • 5 ธันวา “วันดินโลก” เทิดพระเกียรติมหาราชา

  ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” และในปี 2558 กำหนดให้เป็น “ปีแห่งดินสากล” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อการพัฒนาการเกษตร โภชนาการและความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อรับมือต่อความท้าทายของการเพิ่มจำนวนประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง

 • ครูประณีตฯ สะท้อนความ ประณีตครู...

  แนวความคิด ทัศนคติ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ ของการทำหน้าที่ครูที่ดีเยี่ยม ได้ถูกถ่ายทอดไว้อย่างละเอียดในหนังสือครูประณีตคิดนอกกรอบ: ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด ของครูชาวอเมริกัน “ลูแอนน์ จอห์นสัน” ที่ทาง สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. ได้จัดพิมพ์ขึ้น นับเป็นประสบการณ์สำเร็จรูป ที่ผู้อ่านนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จได้

 • ผลการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก ปี 2014

  ผลการจัดอันดับดัชนีสันติภาพโลก ฉบับล่าสุด ปี 2014 จำนวน 162 ประเทศ พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 126 จาก 162 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นสี่อันดับจากปี 2556 ที่อยู่อันดับที่ 130

 • การปฏิรูปการศึกษาเซี่ยงไฮ้: ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน

  นี มิน จิง เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครเซี่ยงไฮ้ แนะ 3 มาตรการสร้างโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ลดช่องว่างทางคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายในงานการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้ สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเพื่อนปฏิรูปการเรียนรู้ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์