Play|Pause

แถลงผลสำรวจต้อนรับวันครู 16 มกราคม 2561

สสค.เปิดผลสำรวจ Gap ในห้องเรียนไทย สะท้อนสุข – ทุกข์ - ปัญหา อะไรที่เป็นช่องว่างระหว่าง ครู–นักเรียน ครู–ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-ผู้ปกครอง วันคลิก

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ที่ 2/2559

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ (16 มกราคม 2560)

เนื่องจากปี 2560 เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ สสค. ขอเชิญคุณครูนำเสนอไอเดีย ลุ้นรับหนังสือ “ครูไทย” ต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาล?

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "สอนนอกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "สอนนอกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์" ได้ที่นี่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสค.

คลิก เพื่อเข้าดูรายการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

คลิก เพื่อเข้าดูรายการประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

10 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


สสค. ขอขยาย

สุดยอดนวัตกรรม

ข่าวสมาชิก

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์