Play|Pause

eBook หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport

คู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัวเพื่อออกไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พระอัจฉริยภาพอันร่วมสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากประสบการณ์จริงผ่านโครงการพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต คลิกอ่าน

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ที่ 2/2559

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการศึกษาองค์ความรู้ด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ (16 มกราคม 2560)

เนื่องจากปี 2560 เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ สสค. ขอเชิญคุณครูนำเสนอไอเดีย ลุ้นรับหนังสือ “ครูไทย” ต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาล?

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "สอนนอกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์"

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ "สอนนอกรอบ : ยุทธวิธีจับใจศิษย์" ได้ที่นี่

ความเป็นจริงในชีวิตเด็กเยาวชนไทย : โจทย์ท้าทายการปฏิรูปการศึกษา

ณ ปัจจุบัน เยาวชนไทยจำนวน 6 คนใน 10 คน จะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่ออายุ 18 ปีหรือต่ำกว่า ส่วนผู้ที่ผ่านเข้าสู่อุดมศึกษามากกว่าครึ่งจะประสบปัญหาในการหางานทำ ในสภาพการณ์นี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานได้เตรียมความพร้อมแก่เด็กเยวชนเพียงใด?

ประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

คลิก เพื่อเข้าดูรายการประกาศราคากลาง/จัดซื้อจัดจ้าง

10 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


สสค. ขอขยาย

สุดยอดนวัตกรรม

ข่าวสมาชิก

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์