คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สสค.

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 1/5/2012 11:23:46 AM

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๕๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

เรื่องแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่สอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการและเลขานุการ

ในคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนจำนวนผู้เข้าชม 19474 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์