สสค. เปิดคลินิกพัฒนาโครงการ ชวนโรงเรียนประถมภาคเหนือ - อีสาน ต่อยอดนวัตกรรมการเรียนรู้

เขียนโดย ทดสอบ | 12/22/2011 5:37:25 PM

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดการประชุมปฏิบัติการ “โครงการต่อยอดความรู้ : สู่การส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น เพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคเหนือและตะวันออกฉียงเหนือ เข้าร่วม 36 โรงเรียน

ดร.ประสงค์ สังขะไชย หัวหน้าโครงการฯ เล่าถึงกระบวนการอบรมและพัฒนาโครงการว่า ในกระบวนการอบรมจะเริ่มจากการให้ครูมาแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นอุปสรรคของการเขียนโครงการ ประเด็นที่ต้องการต่อยอดการทำงาน จากนั้นจะนำข้อมูลที่เขาต้องการเรียนรู้มาต่อยอดและทำให้เกิดความกระจ่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเริ่มต้นจากการให้ข้อมูลภาพใหญ่ก่อน จากนั้นจะมีคลินิกให้คำปรึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 14 คลินิก เพื่อให้รายละเอียดและทำให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน

“ปัญหาที่พบของการเขียนโครงการคือ ระบบความคิดของการเขียนโครงการยังไม่จัดระบบ เช่น อยากทำเรื่องส่งเสริมการอ่าน ครูจะคิดถึงกิจกรรมก่อน ทำให้โครงการที่เขียนไม่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการใช้ประสบการณ์เดิมๆในการทำงานคือกำหนดกิจกรรมแล้วให้นักเรียนเข้าร่วม ไม่ใช่ให้นักเรียนเป็นผู้พัฒนาด้วยตัวของเขาเอง เมื่อมีการจัดอบรมทำให้ปรับความเข้าใจและปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเขียนโครงการ ให้มีคุณภาพสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง”

นอกจากนี้ในช่วงค่ำยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อ ง“การจัดการศึกษาในอนาคตที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยดร.ประสงค์ แลกเปลี่ยนว่า

“ทิศทางการศึกษาในอนาคตจะต้องพัฒนาอย่างองค์รวม ทั้งด้านจิตใจและความรู้ ผู้บริหารจึงต้องเป็นยอดผู้นำเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมของครู ส่วนครูต้องทำหน้าที่มากกว่าการสอนหนังสือเพียงรายวิชา แต่สามารถพัฒนา EQ และทักษะการดำรงชีวิตทางสังคมผ่านวิชาที่สอนได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ ครูและผู้เรียนต้องออกแบบการเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

สำหรับเสียงสะท้อนจากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่เข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการในครั้งนี้ ครูวีรศักดิ์ ศิริประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอวน จ.อุตรดิตถ์ เล่าว่า “รู้สึกยินดีมากที่ สสค.ให้โอกาสโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา และสิ่งที่ได้จากการเข้ากลุ่มย่อยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทำให้พบว่า ปัญหาอะไรที่ไม่ยังชัดเจนเพื่อปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น จนได้จัดทำโครงการ play & learn สนุกกับการทำนาแบบโยนกล้า”

ครูรติกร เนื่องภักดี ครูโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด จ.ขอนแก่น เล่าว่า “ได้ประโยชน์จากการเขียนโครงการทั้งการตั้งชื่อ การเขียนวัตถุประสงค์เพราะหากวัตถุประสงค์ชัดเจน การทำงานก็จะตรงกับเป้าหมาย จึงได้ประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ เพราะเป็นผู้รับผิดชอบเขียนแผนของโรงเรียน และในที่สุดก็ได้โครงการบวรร่วมใจปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านโดยเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน”

ครูธเนศ รังษีสุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนกิตติพิทยา จ.เพชรบูรณ์ เล่าว่า “เดิมรู้สึกผิดหวังที่โครงการไม่ผ่านการพิจารณา แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาทำให้รู้สึกว่าไม่ถูกมองข้าม และเมื่อเข้าสู่กระบวนการอบรมทำให้รู้ว่าเราเขียนสะเปะสะปะ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความรู้และแนวทางที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายและกิจกรรมที่เข้าถึงเด็กโดยตรง”

ดร.อุบล เล่นวารี หัวหน้าโครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา กล่าวทิ้งท้ายว่า เนื่องจากครูประถมไม่ใช่นักเขียนโครงการ แต่เป็นนักปฏิบัติ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ให้โอกาสครูประถมได้มีโอกาสทำในสิ่งที่อยากทำ และตรงตามเป้าหมายของสสค.ที่จะพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในสถานศึกษา 3 ประเด็นที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการอ่าน สนุกกับการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีงาม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งไม่ใช่เพื่อสสค.เอง แต่เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศที่เริ่มจากเด็กและเยาวชน จากการพัฒนาโครงการจึงนำไปสู่การสนับสนุนงบประมาณโดยสสค. เพื่อสามารถนำแนวคิดและสิ่งที่ริเริ่มไว้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพพิธีลงนามอย่างเป็นทางการของกลุ่มพิเศษ รอบ 1 ได้ในระบบสมาชิกสสค. หรือ คลิกที่นี่จำนวนผู้เข้าชม 4845 คน | จำนวนโหวต 1 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
1

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์