สสค.ชวนเด็กไทยเรียนรู้ภัยภิบัติ ณ ห้องสมุดประชาชน ซอยพระนาง วันที่ 20 ธ.ค. 2554

เขียนโดย whitethunder lucio | 12/22/2011 4:24:22 PM

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


สสค.ร่วมมูลนิธิสภา เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ชวนเด็กไทยเรียนรู้ภัยพิบัติ ก่อน-ระหว่าง-หลังน้ำท่วม  นักวิชาการเผยไทยติดอันดับ  85 ประเทศที่เสี่ยงภัยพิบัติ จาก 173 ประเทศทั่วโลก ระบุกทม.เสี่ยงท่วมปี 55 หากไม่แก้ไขบูรณาการระยะยาว ภาคประชาชน-สื่อมวลชน-โรงเรียนเผย “ภัยพิบัติ” กลายเป็นวาระโลก หนุนสร้างการเรียนรู้ตอบสนองทักษะเอาตัวรอดเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซ.พระนาง สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรบราซีนูปถ้มภ์จัดงานมหกรรม “เด็กไทยเรียนรู้ภัยพิบัติ” เพื่อชวนเด็กเยาวชนไทย รับมือแผนน้ำท่วมปี 55 โดยมีการจัดแสดงสื่อการเรียนรู้ต้นแบบจำลองการเกิดสึนามิแห่งแรกในประเทศไทย ผลงานของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสสค. พร้อมมอบคู่มือเตรียมรับมือภัยธรรมชาติฉบับเยาวชน เพื่อเผยแพร่ในโรงเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้

ดร.สมิทธ ธรรมสาโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัย พิบัติแห่งชาติกล่าวว่า จากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา สะท้อนว่าหากเรามีความรู้และให้การศึกษาที่ดี ความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลง แต่จนถึงปัจจุบันเรายังไม่มีหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ และภัยจากธรรมชาติ เมื่อเกิดอะไรขึ้นจึงไม่สามารถรักษาตัวรอดได้ ดังนั้นในอนาคตรัฐบาลต้องให้ความสนใจเรื่องภัยธรรมชาติ เมื่อเกิดเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติจะสามารถเรียนรู้ในการเอาชีวิตรอดได้ เช่นในประเทศญี่ปุ่น ที่มีการเรียนการสอนเรื่องภัยธรรมชาติตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวเด็กจะรู้ว่าต้องหลบใต้โต๊ะเพื่อความปลอดภัย รวมถึงการให้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์เบื้องต้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลซึ่ง เป็นรากฐานของการเกิดสภาวะทางธรรมชาติต่างๆ

“สิ่งสำคัญที่เด็กต้องเรียนรู้คือ ภัยธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะดิน น้ำ ลมไฟ แต่มาจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และลมสุริยะที่ทำให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนตัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวฉับพลัน และภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น น้ำทะเลที่ระเหยจำนวนมากจะกลายเป็นฝนที่ตกในปริมาณมากจนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่เด็กควรรับรู้” ดร.สมิธ กล่าว

รศ.ดร.เสรี  ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลักจากเกิดเหตุการณ์สึนามิจนถึงวันนี้เวลาผ่านไป 6-7 ปีแล้วยังไม่มีหลักสูตรการเรียนรู้ในชั้นเรียน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าทำให้คนเสียชีวิตจำนวนมาก เพราะความไม่ตระหนัก ดังนั้นจากบทเรียนภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ควรมีการสอนให้มากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ตนได้แบ่งภัยพิบัติในประเทศไทยเป็น 5 ประเภทคือ 1.การกัดเซาะชายฝั่ง 2.น้ำท่วม 3.น้ำท่วมฉับพลัน 4.แผ่นดินไหว และ 5.สึนามิ โดยมีน้ำท่วมเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุด ส่วนสึนามิมีความเสี่ยงในบางพื้นที่ จากประสบการณ์โดยตรงเรื่องภัยพิบัติ ทั้งเรื่องแบบจำลองและการวิเคราะห์ จึงทำได้แม่นยำ เพราะมีการทำงานวิจัยเชิงลึก ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยา และหลายหน่วยงาน รวมถึงส่งข้อมูลให้ สำหรับการแก้ปัญหาภัยพิบัตินั้นยึดหลัก “2 P”  (Preparedness และ Prevention) และ “2 R” (Response และ Recovery ) เพื่อแก้ปัญหาทั้งประเทศเชิงรุก

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสสค.เผยถึงรายงานความเสี่ยงโลก (World Risk Report) ประจำปี 2554 ที่จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของมนุษย์มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ (UNU-EHS) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่แต่ละประเทศจะเผชิญกับภัยพิบัติโดยวิเคราะห์ ข้อมูลจากภัยธรรมชาติ รวมถึงปัจจัยด้านสังคมการเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยมีการแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้านได้แก่ 1.โอกาสเผชิญภัยพิบัติ 2.ศักยภาพพื้นฐานในการรองรับผลกระทบ 3.ขีดความสามารถในการจัดการรับมือกับภัยพิบัติ และ 4.ความสามารถในการปรับตัว ต่อภัยธรรมชาติ พบว่า ประเทศไทยติดอันดับที่  85 จากดัชนีความเสี่ยงทั้งหมด 173 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันวิกฤตภัยธรรมชาติกลายเป็นวาระโลก โดยเฉพาะมิติของการเรียนรู้และการศึกษา ที่ต่อจากนี้ต้องเชื่อมโยง ประเด็นเรื่องภัยพิบัติมาสู่โลกการเรียนรู้ของเด็กไทย จากอุทกภัยหลายเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า เราต้องเปิดโจทย์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติให้เท่าทัน มากขึ้น ซึ่งสสค.ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือคู่มือเตรียมรับมือภัยธรรมชาติฉบับ

ดร.สมิทธ ธรรมสารโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ วิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต และดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาด้านวิชาการสสค.ร่วมวงเสวนา “เด็กเยาวชนไทยเรียนรู้อะไรท่ามกลางภัยพิบัติ” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ณ ห้องสมุดประชาชน ซอยพระนาง วันที่ 20 ธ.ค.2554

ศูนย์ฝึกอบรมปฐม พยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดจัดบูธร่วมงานเด็กไทยเรียนรู้ภัยพิบัติที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ณ ห้องสมุดประชาชน ซอยพระนาง

สสค.ร่วมกับมูลนิธิสภาเตือนภัย พิบัติแห่งชาติ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม จัดมหกรรมเด็กไทยเรียนรู้ภัยพิบัติ โดยมีวงเสวนาภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ครู นักเรียน สื่อมวลชนเข้าร่วมพูดคุยถึงประเด็นเด็กไทยเรียนรู้อะไรท่ามกลางภัยพิบัติ ณ ห้องสมุดประชาชน ซ.พระนาง วันที่ 20 ธ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนร่วมนำนวัตกรรม สู้ภัยน้ำท่วม ร่วมแลกเปลี่ยนในมหกรรมเด็กไทยเรียนรู้ภัยพิบัติ อาทิ สุขาเคลื่อนที่ ไม้ตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว และน้ำยาราอะเวย์ ที่ช่วยทำความสะอาดหลังน้ำลด ณ ห้องสมุดประชาชน ซ.พระนาง วันที่ 20 ธคนี้

////////////////////////////////////////////////////////////////////

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อหน่วยสื่อสารสาธารณะ ฝ่ายสื่อสารองค์กร สสค. ใบตอง-กนกวรรณ 084-124-4426/ หลิง-ภมรศรี 089-667-4404จำนวนผู้เข้าชม 79580 คน | จำนวนโหวต 1 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
3

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์