"ส่งความรู้ คู่ความสุข" ในเทศกาลปีใหม่

เขียนโดย reading thailand | 23/11/2555 09:44:07

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


สถานการณ์ของขวัญปีใหม่ที่คนส่วนใหญ่มักเลือกซื้อ

ผลสำรวจเรื่อง“ของขวัญที่คนส่วนใหญ่มักเลือกซื้อ” โดยศูนย์วิจัยเอแบค จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 15 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 1,363 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2554 พบว่าบุคคลที่จะเอาของขวัญไปมอบให้ อันดับ 1 คือ พ่อแม่  71% ตามด้วย ญาติ 47% พี่น้อง 35% คนรัก 25% และเพื่อน 16%  วงเงินที่จะใช้ซื้อของขวัญส่วนใหญ่จะไม่เกิน 2,000 บาท  ทั้งนี้จะพบว่าสาเหตุสำคัญของการซื้อของขวัญ อันดับหนึ่งคือ ต้องการให้ผู้รับมีความสุข และเพื่อกระชับความสัมพันธ์

อย่างไรก็ตามผลสำรวจกลับพบว่าของขวัญที่ประชาชนจะซื้อ 5 อันดับแรกคือ 1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 39% ตามด้วยเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าพันคอ เสื้อ กางเกง 28%, กระเช้าของขวัญ 20.1% , ผลไม้ 19.7% และคุ้กกี้ ขนมเค้ก 19.5% ตามลำดับ

มอบกระเช้าหนังสือ “ส่งความรู้ คู่ความสุข” กับ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

โฮเวิร์ด การ์เดนเนอร์ นักการศึกษาพบว่า เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 เดือน มักไม่แตกต่างกัน แต่เด็กจะมีความแตกต่างได้ชัดในช่วง 18 เดือน- 3 ขวบ ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยสำคัญของความแตกต่าง โดยผู้ปกครองที่มักอ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือพูดคุยกับลูกเป็นประจำ เด็กจะมีคลังภาษาในสมองถึง 43 ล้านคำ ส่วนเด็กที่ไม่ค่อยได้รับการดูแล จะมีคลังภาษาเพียง 16 ล้านคำ

การปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ จึงถือเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้

ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่ใกล้เข้ามานี้ ในช่วงเทศกาล “ส่งความสุข” สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงขอเชิญชวนมาร่วมกัน “ส่งความรู้”ในเทศกาลปีใหม่ ด้วยการมอบ “หนังสือดี 100 เล่ม สำหรับเด็กและเยาวชน”  เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่

หนังสือดี 100 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (ปี 2555) มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย รศ.วิทยากร เชียงกูล เพื่อแนะนำหนังสือดีๆที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนใน 3 ช่วงวัย อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านตั้งแต่เด็กเล็ก ประกอบด้วย หนังสือสำหรับเด็กเล็กวัย 0-6 ปี  หนังสือสำหรับเด็กโตวัย 6-12 ปี และหนังสือสำหรับเยาวชนและวัยรุ่น 12-18 ปี ทั้งยังเป็นที่นิยมของวัยทำงานและกลุ่มคนทั่วไป

ตัวอย่างหนังสือและบรรณานิทัศน์ของ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน มีดังนี้

หนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ ๐ – ๖ ปี
โดย .ปรีดา ปัญญาจันทร์ และ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์

. ราชากับฤาษี เรื่องและภาพประกอบโดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ ผู้จัดพิมพ์ วาดดาว ๒๕๕๓

. แมวยายปุ๋ง เรื่องโดยดำรงศักดิ์ บุญสู่ ภาพประกอบโดย ธานทิพย์ สมบัติแก้ว ผู้จัดพิมพ์ ชมรมเด็ก

เป็นนิทานที่ใช้ภาษาไทยเชิงวรรณกรรมได้อย่างดีเยี่ยม มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการเล่นคำ กระตุ้นให้เด็กจดจำคำด้วยการสัมผัสคำ และสนุกกับการออกเสียง และเด่นที่จบด้วยการเล่นคำย้อนกลับ ทำให้มีเสน่ห์มาก

หนังสือสำหรับเด็กโตอายุ ๗ – ๑๒ ปี
โดย .ปรีดา ปัญญาจันทร์ และ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์

. พระเจ้าห้าร้อยชาติ เรื่องโดย ชาดกจากพระไตรปิฎก ผู้จัดพิมพ์ ธรรมสภา

เป็นเรื่องของคติธรรม คำสอนเรื่องความดี ความงาม ความรัก ภาพสวย แพรวพราวด้วยวรรณศิลป์ มีความซับซ้อนทางภาษาเพิ่มขึ้น เขียนเป็นร้อยแก้ว ซึ่งเป็นภาษาสำหรับเด็กโต

. นิทานแสนรักจากนักเขียนเอก เรื่อง ข้าวเพียงเมล็ดเดียว เรื่องโดย สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ ภาพประกอบโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ผู้จัดพิมพ์ แฮปปี้คิดส์ ๒๕๕๒

เป็นหนังสือภาพประกอบนิทาน สอนคติชาวบ้านเรื่องคุณค่าของข้าว

***สำหรับหนังสือสำหรับกลุ่มอายุนี้ เรื่องของกุ๋งกิ๋ง กับ ราชาและฤาษี เป็นปรากฎการณ์ของหนังสืออ่านสำหรับเด็กในประเทศไทย มีการพิมพ์แล้วหนึ่งล้านเล่มต่อปก

วรรณกรรมเยาวชน อายุ 12- 18 ปี ทั้งยังเป็นที่นิยมของวัยทำงานและกลุ่มคนทั่วไป
โดย .รพินทร คงสมบูรณ์ และ ผศ.จินดา จำเริญ

. ความสุขของกะทิ เรื่องโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ ผู้จัดพิมพ์ แพรวเยาวชน

เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์สำหรับเด็ก ใช้ภาษาเรียบง่าย แต่กระชับแล้วกินความลึก ใช้คำน้อยๆ แต่กินความหมายมาก หนังสือเล่มนี้เด่นด้วยศิลปะการประพันธ์ในการเขียนเรื่องเศร้าที่สอนเรื่องของการสูญเสียการพลัดพราก ไม่ให้ผู้อ่านรู้สึกบอบช้ำและสะเทือนใจเกินไป ซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานว่าสมควรจะให้เด็กรับรู้หรือไม่ หนังสือเล่มนี้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “ตาย” โดยใช้การอธิบายที่แสดงให้เห็นถึงการสูญเสีย เช่น “แสงตะวันจะขึ้นอีกครั้งอย่างสดชื่นสวยงามพ้นจากขอบฟ้าเหนือทะเล ปลุกทุกสรรพชีวิตบนโลกให้ตื่นขึ้นแต่ไม่มีแม่รวมอยู่ด้วยอีกต่อไป...” สื่อว่าจะไม่มีแม่อีกต่อไป สอนให้เด็กเตรียมพร้อมสำหรับการพลัดพรากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตเมื่อโตขึ้น

. ขวัญสงฆ์ เรื่องโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ผู้จัดพิมพ์ คมบาง พิมพ์ครั้งที่ ๒. ๒๕๕๔

เป็นเรื่องที่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์สูง แต่งเป็นบทกลอนตลอดทั้งเล่ม ให้อารมณ์ ให้ความรู้สึกเด่นชัด ส่งเสริมการอ่านร้อยกรองในเยาวชน

. เศษกระดาษ เรื่องโดย สองขา ผู้จัดพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๔

เป็นตัวอย่างของวรรณกรรมที่สอนให้เห็นคุณค่าของการรู้จักตัวเองและสังคมทำให้เด็กได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น เด็กที่มีปัญหา เด็กที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้ เด็กที่คิดว่าตัวเองไร้ค่าเมื่อได้อ่านหนังสือดีๆ เหล่านี้ จะรู้สึกว่าไม่อยู่เดียวดายต่อไปในอีกโลกหนึ่ง มีเพื่อนที่เหมือนตัวเองคือตัวละคร ในขณะเดียวกันเด็กที่มีทุกอย่างพร้อมก็จะได้เปิดใจ เปิดสมองตัวเอง เปิดกว้างมองคนอื่น เข้าใจคนอื่น และสุดท้ายหันมามองตัวเอง หาจุดยืนร่วมกัน อยู่ร่วมกันในโลกนี้ได้กับคนอื่นอย่างลงตัว

. รอยประทับ เรื่องโดย นฤมล เทพชัย ผู้จัดพิมพ์ มติชน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๒
เป็นนวนิยายและสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ที่ใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษาได้ตามอรรถรสของวรรณศิลป์ทุกประการ ถ่ายทอดวิถีความเป็นอยู่ของคนไทยในสายตาของผู้เล่าเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องของบรรพบุรุษมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เข้ามาทำงานด้านการศึกษาในประเทศไทย เคยได้รับรางวัลหนังสือจอห์นเอกินส์

. เดินสู่อิสรภาพ เรื่องโดย ประมวล เพ็งจันทร์ ผู้จัดพิมพ์ สุขภาพใจ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, ๒๕๕๐

ผู้เขียนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ลาออกจากราชการ ออกเดินทางจากเชียงใหม่ถึงเกาะสมุยบ้านเกิด อาศัยการธุดงค์แบบสามัญชนเพื่อพิสูจน์ปรัชญาชีวิตโดยไม่ใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

. นับหนึ่งจนถึงวันนี้ ชีวิตของผู้ชายดีๆ เรื่องโดย ดลหมาล ผ่องมะหึง ผู้จัดพิมพ์ ดอกหญ้า ๒๐๐๐ พิมพ์ครั้งที่ ๗, ๒๕๕๑

อัตชีวประวัติของผู้เขียน ซึ่งเดินทางไปเรียนศาสนาที่ประเทศอียิปต์ ได้ต่อสู้กับชีวิตตั้งแต่เด็กจนฝันเป็นจริง ด้วยความมานะพยายามจนประสบความสำเร็จในชีวิต

. รุสนี เรื่องโดย มนตรี ศรียงค์ ผู้จัดพิมพ์ สามัญชน, ๒๕๕๕

เป็นนวนิยายที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในวงการหนังสือปัจจุบันนี้

. กบกินนอน เรื่องโดย พระไพศาล วิสาโล ผู้จัดพิมพ์ โพสต์บุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๔

เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ผู้เขียน ขณะไปปฏิบัติธรรม ณ วัดอมราวดี กับท่านสุเมโธ ซึ่งเป็นภิกษุชาวต่างชาติที่เคยเรียนปฏิบัติกับหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง

. ความสุขผลิใบในทุกเช้า เรื่องโดย ปะการัง ภาพประกอบโดย แก้วตา ยงจินดารัตน์ ผู้จัดพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์, ๒๕๕๔ เป็นเล่มที่หมาะสำหรับเด็กๆ

๑๐. No More No Less เรื่องโดย วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้จัดพิมพ์ a book, ๒๕๕๔

เป็นหนังสือสำหรับวัยรุ่น มีการจัดหน้า ตัวอักษรที่น่าสนใจ เป็นการรวบรวมแง่คิดหนักๆ สำหรับวัยรุ่น

 

บรรณานิทัศน์ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับเต็มจะเผยแพร่ต้นปี 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม 6088 คน | จำนวนโหวต 2 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
10

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4