การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มุมมองจากเยาวชนชาวฟิลิปปินส์

เขียนโดย whitethunder lucio | 01/08/2555 11:55:32

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


เหลือเวลาอีกไม่ถึง  3 ปี (​ปี 2558) สิบประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) หรือ สมาคมอาเซียน จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ  โดยมีเป้าหมายในการเป็นตลาดเดียว และมีฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนในเวทีโลก หน่วยงานต่างๆได้ให้ความสนใจและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและ เยาวชน ซึ่งรวมถึงหน่วยงานหลักอย่าง สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ที่ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนประจำอยู่ ล่่าสุดได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของภูมิภาค เปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศ อายุไม่เกิน 30 ปี ส่งเรียงความเข้าแข่งขัน สสค. จึงขอนำเรียงความที่ได้แปลเป็นภาษาไทยดังกล่าวมาเผยแพร่ เพื่อนำเสนอมุมมองความเข้าใจเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากเยาวชนในประเทศอาเซียน และอาจใช้เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในบ้านเรา 

 

เรียงความที่ได้รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย Ms. Mary Anne Therese Manuson จากประเทศฟิลิปปินส์ :

“ตัวเลือกที่มากขึ้น ชีวิตที่สดใส

นี่คือผลประโยชน์ของผู้บริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

        ที่บ้านของฉันในมะนิลา ในห้องครัวจะมีทั้งบะหมี่ยี่ห้ออินโดมี่จากประเทศอินโดนีเชีย และข้าวหอมมะลิจากประเทศไทยเก็บไว้อยู่ตลอดเวลา ส่วนรองเท้าของฉันเป็นยี่ห้อวินชี่จากประเทศมาเลเซีย ในขณะที่น้องชายของฉันใช้เครื่องเล่นเพลงอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อครีเอทีฟ ที่ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ โดยครอบครัวของฉันซื้อสินค้าที่กล่าวไปแล้วได้ในประเทศฟิลิปปินส์นี่เอง

        เมื่อปีที่ผ่านมา ฉันได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ฉันได้เห็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศฟิลิปปินส์จำนวนมากอยู่บนชั้นวางสินค้าในร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น มะม่วงตากแห้ง 7D สบู่ขัดผิวที่ทำมาจากมะละกอ Likas และมันฝรั่งทอดกรอบยี่ห้อ แจ็ค แอนด์ จิล ผู้บริโภคในเขตประเทศอาเซียนไม่เคยมีสินค้าที่หลากหลายชนิดเช่นนี้มาก่อน แต่ในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา พวกเราสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆได้ในราคาถูกและคุณภาพดี โดยแหล่งผลิตที่อยู่ในภูมิภาค สาเหตุที่เราได้มีโอกาสใช้สินค้าและบริการที่ราคาต่ำเช่นนี้ เกิดจากการตัดสินใจเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา โดยผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ที่จะมาถึงนี้ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ได้เกิดความพยายามที่จะรวมตัวกันทางด้านการตลาดและการผลิต ตลอดจนมีมาตรการลดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป

        จุดประสงค์หลักของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละประเทศอย่างเต็มที่ ในการผลิตสินค้าและบริการที่แต่ละประเทศมีเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีการนำเข้าและส่งออกผลผลิตที่แต่ละประเทศผลิตไปยังประเทศในภูมิภาค โดยปราศจากปัญหาทางด้านความแตกต่างของกฏระเบียบทางการค้า พิธีการทางศุลกากร และอัตราภาษีที่สูง และทันทีที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น ต้นทุนสินค้าที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ก็จะไม่ถูกคำนวนเป็นราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายอีกต่อไป

         ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 นี้ อาเซียนจะเปลี่ยนสถานะเป็นเขตเสรีทางการค้า ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรในสินค้าหลายประเภท และในอนาคต อัตราภาษีจะค่อยๆลดลงไปอีก แต่ยังมีอัตราภาษีของสินค้าบางประเภทที่จะยังคงไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคของประเทศนั้นๆ สามารถใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศได้เช่นเดิม ตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซียจะยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าประเภทปลาและไม้ แต่จะลดอัตราภาษีสินค้าประเภทผลไม้และข้าว เพราะสินค้าเหล่านี้มีแหล่งผลิตภายในประเทศนั่นเอง

          การที่มาตรการกีดกันทางการค้าลดลงหรือยกเลิกไปนั้น ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร ความคิด และเงินตรา ทำให้ธุรกิจในภูมิภาคนี้สามารถเปิดดำเนินการหรือขยายการดำเนินการได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้นำธุรกิจยังหวังว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ ในฐานะที่อาเซียนตั้งอยู่ในศูนย์กลางของทวีปเอเชียนั่นเอง หลังจากมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวนประชากรในภูมิภาคนี้จะมีจำนวน 584 ล้านคน และทำให้มีจำนวนตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

         ในขณะที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เราก็หวังว่าจะมีการรายรับและมาตรฐานความเป็นอยู่โดยทั่วไปเพิ่มขึ้นเช่นกัน  ในการนี้ อาเซียนได้มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรในประเทศสมาชิก โดยริเริ่มประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เช่น ระบบการคุ้มครองทางสังคม เพื่อป้องกันประชากรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ ซึ่งจากการรวมตัวในครั้งนี้ ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นได้ในบางอุตสาหกรรม เช่น การเดินทางทางอากาศ มีการยกเลิกเขตน่านฟ้าของแต่ละประเทศสมาชิกและตกลงจะรักษาการเปิดน่านฟ้านี้ไว้  ดังนั้น จุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้น ธุรกิจการค้าก็เช่นเดียวสามารถขนส่งสินค้าของตนได้ง่ายขึ้นตามไปด้วย (รูปแบบการทำพิธีการทางศุลกากรภายในภูมิภาค รูปแบบพิธีการทางศุลกากรนี้จะสามารถร่นเวลาการทำพิธีการทางศุลกากรลงถึงเท่าตัว ซึ่งโครงการนี้ได้ทดลองใช้แล้วในประเทศมาเลเซียและประเทศฟิลิปปินส์) จำนวนสายการบินต้นทุนต่ำที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้ประชากรในอาเซียนสามารถเดินทางทางอากาศได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีเงินน้อยก็ตาม และส่วนใหญ่การเดินทางของประชากรในเขตอาเซียนไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า (เอกสารตรวจลงตรา) ภายหลังที่ผู้นำของประเทศสมาชิกลงนามในข้อตกลงเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ผลจากการลงนามในข้อตกลง ทำให้สายการบินต้นทุนต่ำอย่างไทเกอร์     แอร์เวย์  แอร์ เอเชีย และเซบู แปซิฟิกส์ มีการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็ว และแต่ละสายการบินมีการเสนอราคาค่าโดยสารที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งการที่ราคาค่าโดยสารถูกลงนี้ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยว  ทำให้ประชาชนในอาเซียนมีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิก ในปี ค.ศ. 2005 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกว่า 23.2 ล้านคน ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเอง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 28.6 ล้านคนในปี ค.ศ. 2008

         สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนั้น เมื่อความสะดวกสบายในการเดินทางทางอากาศได้เพิ่มจำนวนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างมีนัยยะสำคัญ  ทำให้คนจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์สามารถเดินทางมารักษาตัวกับโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อนของป้าได้ทำการปลูกย้ายตับที่ประเทศสิงคโปร์ และเพื่อนของพ่อที่อาศัยอยู่ประเทศอินโดนีเซียได้ไปผ่าตัดหัวใจที่จังหวัดปีนัง ประเทศมาเลเซีย หรือแม้กระทั่ง ผู้หญิงที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังหาสถานที่ เพื่อทำศัลยกรรมพลาสติก ต่างมุ่งหน้ามายังกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นต้น

         ในปัจจุบัน มีความร่วมมือระหว่างประเทศในเขตอาเซียนและผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพ ทำให้มีการแข่งขันทางด้านราคาในการให้บริการทางการ แพทย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทยาในประเทศฟิลิปปินส์ ชื่อยูนิแลป สามารถขายยาชา ยาแก้ไอ และยาแก้หวัดราคาย่อมเยาได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีการร่วมทุนกับบริษัทยาอื่นๆ ในภูมิภาค  ณ ขณะนี้ ประเทศสมาชิกในเขตอาเซียนได้พัฒนา ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพ สำหรับผู้มีอาชีพทางการแพทย์และสร้างมาตรฐานร่วมกันสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ นั่นหมายความว่า คุณภาพของการรักษาพยาบาลจะไม่ได้มีไว้สำหรับกลุ่มคนรวยที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาอีกแล้ว

         จากการที่ประเทศในเขตอาเซียนเข้าใกล้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ ชีวิตของประชาชนทั่วไปจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้น มีสินค้าให้เลือกมากขึ้น การเดินทางที่รวดเร็วสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันไปแล้ว ถ้าอาเซียนสามารถนำพาสิ่งดีดีเหล่านี้สู่ประชาชนได้อย่างที่วางแผนไว้ ฉันมั่นใจว่า ผู้บริโภคจะมีความเป็นอยู่อย่างพระราชา

บทความชนะเลิศฉบับภาษาอังกฤษสามารถดูได้ตามลิงค์ด้านล่าง http://www.aseansec.org/apris2/file_pdf/APRIS%20Winining%20Feature%20Article.pdf

**************************************************************************

การแข่งขันเขียนบทความเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          การแข่งขันเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถูกจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักงานเลขาธิการอาเซียนและโครงการอาเซียนและสหภาพยุโรป เพื่อการสนับสนุนการรวมตัวของภูมิภาค (APRIS) เป็นเผยแพร่ประโยชน์จากการรวมตัวทางด้านเศรษฐกิจและการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี ค.ศ. 2015 การแข่งขันครั้งนี้เปิดรับประชาชนของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจส่งเรียงความเข้าประกวด โดยผู้ส่งจะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี 

 จำนวนผู้เข้าชม 59746 คน | จำนวนโหวต 62 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์