เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 : เทศบาลกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชุมชนเพื่อสัมมาชีพ

เขียนโดย sugar s | 31/07/2555 17:10:02

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


“เทศบาลตำบลปลายพระยา-เทศบาลตำบลนาหมอม้า เทศบาลกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชุมชนเพื่อสัมมาชีพ เปลี่ยน “เทศบาลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้” สู่ “สายโซ่การผลิต” เชื่อมชุมชน

เมื่อพูดถึงเรื่องการศึกษา บ่อยครั้งที่มักถูกจำกัดความอยู่ในบริบทของการเรียนรู้เฉพาะห้องเรียน และเฉพาะกลุ่มคนในวัยเรียนเท่านั้น ทั้งที่ตามความเป็นจริง “การเรียนรู้” ควรตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ทำให้ความจำกัดเรื่อง “ปากท้อง” หมดไป การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อสัมมาชีพ  จึงเป็นผลเชิงประจักษ์ที่คนในชุมชนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดชีวิต ทุกเพศและวัย

ในเวทีวิชาการ “ปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 7 หัวข้อ เทศบาลกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชุมชนเพื่อสัมมาชีพ ที่จัดโดยกลุ่มเพื่อนปฏิรูป ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จึงหยิบยกกรณีศึกษาของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และเทศบาลตำบลนาหมอม้า ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

 เทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการเปลี่ยนกระบวนการคิดหารายได้ให้คนในชุมชน ด้วยการวิเคราะห์ “ตลาด” และค้นหา “สินค้าที่ขายได้จริง” ก่อนที่จะคิดลงมือทำ เรียกว่า “เป็นกลยุทธ์กลับหัวกลับหาง” จากเดิมที่คนในชุมชนอยากจะปลูกจะเลี้ยงอะไรก็ลงมือซื้อลงมือทำโดยไม่ได้วิเคราะห์ตลาดว่า สุดท้ายจะขายได้จริงหรือไม่ เป็นดูตัวตลาดเป็นที่ตั้ง

นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา กล่าวว่า ก่อนที่เทศบาลจะทดลองสร้างอาชีพอะไรใหม่ในท้องถิ่น จะต้องมีการวิเคราะห์ชุมชนก่อนว่า เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้จริงหรือไม่ เพราะเรามีเป้าหมายเพื่อ “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย” ให้คนในชุมชนเป็นหลัก เรียกว่า เป็นยุทธศาสตร์มองกลับหัวกลับหาง ที่ยึดรายได้เป็นตัวสำคัญ ก่อนจะลงมือพัฒนาอาชีพคนให้ชุมชน โดยเทศบาลเริ่มจากการทำความเข้าใจกับ “บุคลากรข้างใน” (Internal Communication)  ให้เป็นแกนนำ เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ชุมชนได้ โดยลงมือทำจริงก่อน ตรงตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ระเบิดจากข้างใน” ก็จะทำให้เกิดความ “พอเพียง” ที่ยั่งยืนในท้องถิ่น” นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยากล่าว

“กรณีการเลี้ยงไอ้หวัง หรือตัวด้วง ที่เราวิเคราะห์ตลาดเห็นว่า มีความต้องการสูง จึงให้พนักงานเทศบาลเรียนรู้และลงมือเลี้ยงจริง ก็จะเกิดการบอกต่อปากต่อปาก ฉะนั้นสิ่งสำคัญจึงต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพทุน ความคิด พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้จะเป็นตัวถ่ายทอดให้หยิบอะไรมาทำแล้วจะดี โดยคนในท้องถิ่นต้องเป็นผู้มาเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับบริบทของพวกเขาเอง นอกเหนือจากการเปลี่ยนวิธีคิดจากระบบราชการ ไม่ใช่มุ่งแต่จะให้ แต่เป็นการสนับสนุนวิธีคิดที่ประชาชนต้องการ โดยไม่ยึดงบประมาณเป็นที่ตั้ง และเมื่อความรู้นิ่งแล้ว ก็จะแจกจ่ายไอเดียต่างๆให้ชุมชนได้เลือกช้อปปิ้งไอเดียกันตามที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่”

ด้านเทศบาลตำบลนาหมอม้า นายอนันต์ โขมะนาม ปลัดเทศบาลตำบลนาหมอม้า ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพในเทศบาลตำบลหมอม้า ว่าเลือกใช้สินค้าที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่น อย่าง “มัดหมี่ และถักทอ” เป็นสินค้าทดลองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการจัดกระบวนการวิเคราะห์เรื่องการคิดเชิงระบบ ควบคู่ไปกับการทำบัญชีครัวเรือน โดยการใช้วิทยากรท้องถิ่นที่เป็นครูภูมิปัญญาชาวบ้านในโรงเรียนมาให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในท้องถิ่น โดยมีการอบรมเพื่อพัฒนาการถักทอลวยลายใหม่ๆ และการแปรรูปผ้าให้เป็นสินค้าอื่นๆ เช่น รองเท่า กล่องใส่กระดาษ เบาะรองนั่ง และของที่ระลึกขนาดต่างๆ

 “ปัจจุบันผู้รู้เรื่องเทคนิคการทักทอซึ่งเป็นงานเฉพาะของนาหมอม้าเหลือเพียงผู้สูงอายุไม่กี่คนหากไม่มีกระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้อาจจะหมดไปและอาจสูญเสียทางเศรษฐกิจไปอย่างน่าเสียดาย กระบวนการดังกล่าวจึงทำให้คนในชุมชนตระหนักถึงการสร้างอาชีพในชุมชนได้ด้วยกระบวนการท้องถิ่น ตั้งแต่การคิด การบริหารจัดการทรัพยากร ส่งเสริมภูมิปัญญา การวางแผนการตลาดแบบห่วงโซ่เศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน”

ติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพของเทศบาล ในเวที“ปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเทศบาลกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชุมชนเพื่อสัมมาชีพ โดยสสค.ร่วมกับกลุ่มเพื่อนปฏิรูปและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันอังคารที่  7  สิงหาคมนี้ ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ได้ที่เว็บไซต์ สสค. www.QLF.or.th , เครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทาง twitter สสค. @QLFthailand หรือ Facebook (http://www.facebook.com/QLFthailand)

ปฏิบัติการสร้าง “รวย” ร่วมค้นหากลวิธีสร้างอาชีพผ่าน “เทศบาลตำบลปลายพระยา” และ “เทศบาลตำบลนาหมอม้า” ดึงชุมชน “วิเคราะห์” อาชีพแบบไหน ที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน…..

ดูรายละเอียดเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็งในพื้นที่ของท่าน ได้ที่นี่จำนวนผู้เข้าชม 3359 คน | จำนวนโหวต 2 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
8

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์