ถอดรหัสการเรียนรู้ 1+1 มากกว่า 2 ต้นแบบการผนึกกำลังของ “มหาลัย+รร.+อปท.+ชุมชน”

เขียนโดย whitethunder lucio | 13/03/2555 12:09:50

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


เมื่อมหาวิทยาลัย จับมือทำงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน พร้อมกับการสนับสนุนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาระบบการศึกษาไทยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ก็ไม่ใช้เรื่องยาก...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ เยาวชน (สสค.) จัดเวที “ปฏิรูป การเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล” ผ่านกรณีศึกษาเพื่อตอบโจทย์ “การเรียนรู้เพื่อชีวิตจริงในสังคม” เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และนำสู่การสังเคราะห์เป็นแนวทาง มาตรการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับสร้างความ รู้ความเข้าใจแก่สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานการเสวนา ร่วมด้วยกลุ่มเพื่อนปฏิรูปที่มาจากองค์กรทุกภาคส่วนในสังคม

โจทย์สำคัญของเวทีแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 2 โดยจะมีขึ้นในวันที่ 14 มี.ค.นี้ คือ “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการเรียนรู้ของท้องถิ่น” จากกรณีศึกษาของโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ หรือ Local Learning Enrichment Network :LLEN ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

                เริ่มจากกรณีศึกษาแรก “โครงการพัฒนาเครือข่ายท้องถิ่นโดยใช้ทุนในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนขนาดเล็ก จ.เพชรบุรี”   จากปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่รอวันถูกยุบรวม กลายเป็นปัญหาสำคัญคู่ขนานกับปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล ส่งผลให้เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งมีค่านิยมย้ายเข้ามาเรียนต่อในเมือง จนสร้างให้เกิดช่องว่างในการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ กับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งรอวันถูกยุบรวมกับโรงเรียนอื่นๆ

รูปแบบการทำงานร่วมกันของโครงการ LLEN ในจ.เพชรบุรี เริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นแกนกลางในการสร้างความเข้มแข็งในกับโรงเรียนในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาคุณภาพครูผ่านการสร้างเครือข่ายครู เพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนครูผู้เชี่ยวชาญในแต่ละท้องถิ่น          

ขณะเดียวกันได้มีการสร้างความตื่นตัวของชุมชนท้องถิ่นในการช่วยเหลือตนเองเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ ด้วยการดึงภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง “งานสกุลช่างเมืองเพชร” เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาที่สำคัญของจ.เพชรบุรี นับเป็นงานสกุลช่างที่มีชื่อเสียง เป็นตัวเชื่อมร้อยการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำการสำรวจทุนในพื้นที่ เพื่อนำมาสู่การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง วัด รวมถึงหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแล้ว ยังช่วยส่งเสริม และถ่ายทอดวิชาช่างเมืองเพชรสู่เด็กรุ่นใหม่อีกด้วย

เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

จาก ปัญหาความต้องการบุคลากรสายวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมาก แต่กลับพบว่า จำนวนเด็กที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ลดลง ขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ในจ.กำแพงเพชร  ยังเผชิญกับปัญหาความขาดแคลนครูสาขาวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน

                รูปแบบการทำงานในโครงการ LLEN จ.กำแพงเพชร จึงเริ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประสานความร่วมมือระหว่างครูในพื้นที่ ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยให้ครูได้เรียนรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และการออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทและปัญหาของแต่ละ โรงเรียน  โดยมีการทำงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่ายครูสอนวิทยาศาสตร์เพื่อช่วย เหลือซึ่งกันและกัน และมหาวิทยาลัย ในฐานะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

                นอกจากจะช่วยครูให้เกิดความคิดในการปรับและพัฒนาเทคนิคการสอนวิธีใหม่ๆแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไปได้ระดับ หนึ่ง     และยังผลปรากฏว่า เด็กนักเรียนหลายคนมีทัศนะคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยคิดว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก และไกลตัว กลับมองเป็นโอกาส และลู่ทางในการเรียนเพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยดูจากจำนวนเด็กนักเรียนหลายคนสนใจเรียนต่อในสายที่เกี่ยวข้องกับวิทยา ศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งผลงานนักเรียนที่ออกมาในรูปของโครงงานวิทยาศาสตร์ก็มีจำนวนมากขึ้น

ผู้สนใจสามารถติดตามการรายงานสดได้ทาง twitter สสค. @QLFthailand และที่ facebook http://www.facebook.com/QLFthailand ระหว่าง เวลา 13.30-16.30 น. วันพุธที่ 14 มีนาคมนี้

วิธีการสมัครทวิตเตอร์ http://www.qlf.or.th/Home/SocialNetworkจำนวนผู้เข้าชม 3050 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์