วิสัยทัศน์

เขียนโดย ทดสอบ | 1/5/2012 11:14:04 AM

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


สสค. ทำงานอย่างไร

ลักษณะพิเศษของ สสค. คือ วิธีทำงานใหม่  เนื้องานใหม่  ด้วยแหล่งงบประมาณใหม่

โดย สสค. มุ่งลงทุนน้อยเพื่อหวังผลมาก  สสค.จึงต้องค้นหาวิธีทำงานใหม่ๆที่แตกต่างไปจากงานประจำที่หน่วยงานทั้งปวงปฏิบัติอยู่แล้ว และจะต้องค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่องไปไม่หยุดนิ่ง

วิธีค้นหานวัตกรรมที่สำคัญคือ เปิดโอกาสให้ความคิดริเริ่มมีขึ้นได้จากหลากหลายแหล่ง   เฟ้นหาความคิดริเริ่มที่มีคุณภาพให้ได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติ  ตลอดจนหล่อเลี้ยงนวัตกรรมดีๆไปจนถึงขั้นขยายผลในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

สสค. ส่งเสริมโอกาสให้ผู้ปฏิบัติ เจ้าของพื้นที่ เจ้าของเรื่องได้ริเริ่มความคิดดีๆ ในรูปของโครงการ ซึ่งแต่เดิมติดขัดกับอุปสรรคในระบบราชการหรือขาดการสนับสนุน  โดยสสค.จัดงบประมาณแก่โครงการนวัตกรรมในลักษณะจุดประกาย-หล่อลื่นให้ดำเนินงานได้คล่องตัว

นอกเหนือจากงบประมาณสนับสนุนแล้ว สสค.ยังมีบทบาทระดมความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  ถักทอเป็น “เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้” ที่บรรดาภาคีจะช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ภาคีดังกล่าวรวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา หน่วยราชการ องค์กรธุรกิจ องค์กรชุมชน สื่อมวลชนและภาคส่วนต่างๆ ของสังคม

ค่านิยมต่อการศึกษาและอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้จำเป็นมากที่สสค.จะต้องรณรงค์สร้างขึ้น  มิฉะนั้นบรรดาโครงการหรือต้นแบบดีๆก็ย่อมจะขยายผลไปสู่การยอมรับของสังคมได้ยาก

ด้วยบทบาท “จุดประกาย หล่อลื่น ถักทอ สนับสนุน รณรงค์” ข้างต้น สสค.จึงมีองค์กรขนาดเล็ก มีบุคลากรประจำเพียง 20-50 คน  แต่ปฏิบัติงานในรูปโครงการต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ

บรรดาความสำเร็จที่จะมีขึ้นเพียงใดจึงจัดเป็นผลความสำเร็จจากความร่วมมือของบรรดาภาคีเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้จำนวนผู้เข้าชม 13483 คน | จำนวนโหวต 0 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์