“สสค.-เทใจดอทคอม-ทรู” นำร่อง 6 นวัตกรรม ส่งเสริมแนวคิดทางเลือกสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 18/12/2559 12:24:58

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


“ระดมทุนเชิงบวก” ผ่านโซเชียล เพื่อเด็กและเยาวชน ฐานกำลังสำคัญของประเทศ เครือข่าย รร.- CSR “สสค.-เทใจดอทคอม-ทรู” นำร่อง 6 นวัตกรรม ส่งเสริมแนวคิดทางเลือกสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

“ระดมทุนเชิงบวก” ผ่านโซเชียล เพื่อเด็กและเยาวชน ฐานกำลังสำคัญของประเทศ เครือข่าย รร.- CSR สสค.-เทใจดอทคอม-ทรู” นำร่อง 6 นวัตกรรม ส่งเสริมแนวคิดทางเลือกสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

     ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการด้านวิจัยและนโยบาย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวถึงความก้าวหน้าในความร่วมมือของ สสค.และเทใจดอทคอม หลังจากร่วมกันเปิดพื้นที่กลางที่จะช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ ผ่าน http://taejai.com/projects/qlf  ที่จะเชื่อมคนใจดีทุกคน องค์กรพัฒนาสังคม และภาคเอกชน ด้วยการสร้างเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของเครือข่ายโรงเรียนที่สสค.ทำงานร่วมให้เกิดการต่อยอด โดย 6 โครงการแรก ทางสสค.ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการร่วมกับโรงเรียนนำร่องที่เข้าหลักเกณฑ์ คือ 1) มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ความขาดแคลนด้านโครงสร้างและความจำเป็นพื้นฐาน 2) โครงการที่มีนวัตกรรมควรค่าต่อการต่อยอดและขยายผล 3) โครงการที่สร้างให้เกิดความยั่งยืน และ 4) มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบชัดเจนพร้อมรายงานผลการทำงาน

     “สำหรับความร่วมมือนี้ จะเป็นโครงการระยะยาวที่สสค.ทำร่วมกับเทใจดอทคอม โดยทางสสค.จะทำหน้าที่เชื่อมเครือข่ายภาคการศึกษาเพื่อคัดกรองโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ในเบื้องต้น และร่วมกับเทใจดอทคอมในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนให้เข้มแข็งพร้อมที่จะระดมทุน อีกทั้งเรายังร่วมกันติดตามความคืบหน้าโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ รวมถึงนำโมเดลที่สำเร็จไปต่อยอดและขยายผลต่อไป 6 โครงการนี้ จึงเป็นเพียงตัวอย่างนำร่องที่แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ Social Enterprise เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมาก ดังนั้น หน่วยจัดการศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดใด หน่วยงานใด หรือบุคคลใด ที่สนใจส่งโครงการกับเรา สามารถส่งได้ที่ QLF4Taejai@QLF.or.th

     นางสิรินาท ต่อวิริยะเลิศชัย ที่ปรึกษาเว็บไซต์เทใจ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของความร่มมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีโรงเรียน 3 แห่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ทำให้ รร. เสียหายต้องไปจัดการเรียนการสอนชั่วคราวที่วัด เว็บไซต์เทใจจึงเข้ามามีส่วนร่วมกับทาง สสค.เพื่อระดมทุนเร่งด่วนทั้งอาคารสถานที่ ห้องน้ำ อุปกรณ์การเรียนการสอน ดังนั้น จึงมีหลายพื้นที่ที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องการช่องทางเข้ามาช่วยเหลือ โดยสสค.เป็นองค์กรทำงานด้านการศึกษา ซึ่งให้การสนับสนุนวัตกรรมทางด้านการศึกษา ส่วนทางเทใจดอทคอมต้องการสนับสนุนให้ รร.นำนวัตกรรมทางการศึกษาไปต่อยอดขยายผล เพราะเชื่อว่าหากเครื่องมือเหล่านี้ถูกส่งไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ จะเกิดความยั่งยืน แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดมากขึ้น

     “วันนี้ เป็นการทำงานที่ได้เพื่อนเพิ่ม สสค.เชื่อม รร.ที่ขาดแคลน มีนวัตกรรมที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนขยายผล ส่วนเทใจดอทคอมทำหน้าที่เชื่อมโลกออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้ รร.ส่งโครงการเข้ามาตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเกิดการระดมทุนเชิงบวกสนับสนุนเรื่องการศึกษาที่หล่อหลอมให้คนออกมาพัฒนาสังคม ดังนั้น ถ้าคนไทยมาร่วมกันปูพื้นฐานให้กับประเทศ โดยเด็กเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดแก้ไขปัญหาการศึกษาในระยะยาว ดังกรณีตัวอย่าง 1 ใน 6 โครงการที่เสนอเข้ามาร่วม เช่น โครงการมัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน” โครงการนี้เกิดจากความไม่พร้อมขาดแคลนคอมพิวเตอร์ เพราะโดยทั่วไป คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องใช้ได้ 1 คน แต่สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว แต่ครูใช้ความสามารถส่วนบุคคลร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ พัฒนาให้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถใช้ได้ถึง 40 คน สามารถลบข้อจำกัดของคำว่าขาดแคลนได้ ดังนั้น หากมีนวัตกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นใน รร. หรือการศึกษาทางไกลที่ทำให้นักเรียนเข้าถึง ฉะนั้น รร.ไหนมีครูสอนสนุก นวัตกรรมดีๆ ก็สามารถออนไลน์แลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ได้” นางสิรินาทกล่าว

     นางสิรินาท กล่าวต่อไปว่า การใช้โซเชียลอย่างเป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์กับทุกคน เมื่อเด็กมีไอเดียอยากทำ อยากรู้ อยากเปิดโลก แต่ขาดการสนับสนุน ขาดที่ปรึกษา ร หากเราสามารถใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือสนับสนุน การแก้ไขปัญหาก็จะเร็วขึ้และตรงจุดมากยิ่งขึ้น  ฉะนั้นเรามองเป้าหมายโปรเจคนี้เป็นโปรเจคระยะยาวที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

     นางสาวชลธิชา ชิดเชื้อวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหน่วยงาน ทรูปลูกปัญญามีเดีย ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งสำคัญประการแรกสังคมต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนว่า การทำ CSR ในแต่ละองค์กรนั้นทำไปเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายใด หลังจากนั้นต้องเรียนรู้และสำรวจให้ชัดเจนว่าผู้รับต้องการได้รับการสนุบสนันในด้านใดบ้าง เช่น การที่ทรูมาทำเรื่องการศึกษา เพราะเล็งเห็นว่า ปัญหาการศึกษาเป็นต้นทางของการพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำคัญ หากแก้ปัญหาการศึกษาได้สังคมก็จะดีขึ้น ดังนั้น โครงการทรูปลูกปัญญาจึงเน้นเรื่องการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม พร้อมให้เครื่องมือ เพื่อไปต่อยอดพัฒนาถึงแหล่งความรู้ต่างๆ และไปปรับใช้เป็นรายกรณี ให้ตรงตามแต่ละปัญหา และความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และโรงเรียนในแต่ละระดับ แต่ละพื้นที่

     “ที่ผ่านมาเรายังอาจจะยังเข้าไม่ถึงโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ขาดความพร้อม ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใคร ขาดแคลนอะไร ดังนั้นการที่ สสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการ มีเครือข่ายทางการศึกษา และเทใจดอทคอมเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายโซเชียลมีเดีย และทรู มาร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นสื่อกลางสนับสนุนให้ภาคเอกชนและ รร.ที่ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาได้มาเจอกัน เป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตามแนวทางที่ รร.ต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาที่คนนอกอาจจะมองไม่เห็น” น.ส.ชลธิชากล่าว 

 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 
-“ระดมทุนเชิงบวก” ผ่านโซเชียล เพื่อเด็กและเยาวชน “เครือข่าย รร.- CSR นสพ.คมชัดลึก วันที่ 15 ธ.ค. 59 คลิก
 
-สสค.ร่วมเทใจดอทคอมเปิดแคมเปญระดมทุนCSR เปิด 6 นวัตกรรมต่อยอดการเรียนรู้ เว็บไซต์ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม วันที่ 15 ธ.ค. 59 คลิก
 
-สสค. ร่วมกับเทใจดอทคอม ระดมทุนเชิงบวก เปิดพื้นที่กลางช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ ผ่าน http://taejai.com/projects/qlf ยันใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ สำนักข่าวอิศรา  วันที่ 15 ธ.ค. 59 คลิก
 
-สสค.ดึงเทใจดอทคอมพัฒนา ร.ร. ในแคมเปญ #เทใจให้โรงเรียน นสพ.ไทยรัฐ วันที่ 17 ธ.ค. 59 คลิกจำนวนผู้เข้าชม 466 คน | จำนวนโหวต 1 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์