รู้จัก สสค.

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 24/07/2557 14:11:04

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์  | 


รู้จัก สสค.

     สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. 2553 โดยทำหน้าที่ “เชื่อมช่วย” สร้างเครือข่ายส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ผ่านภาคท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)

สสค. คือผู้ช่วยกระทรวงศึกษาธิการ สานสร้าง "สังคมแห่งการเรียนรู้"

วิสัยทัศน์เพื่อสานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ สสค. คือ เน้นการ สร้างคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ” โดยนำประสบการณ์ปฏิรูปด้านสุขภาพจากองค์กรนวัตกรรม คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ดำเนินงานช่วยกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ปี 2544 มาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงาน สสค. (หรืออาจเรียกว่าสสส.การศึกษา)  สสค.จึงเป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผล 

กิจกรรมสำคัญที่ สสค. สนับสนุนในช่วงปี 2553- 2557 

1. สร้างคุณภาพ ให้การสนับสนุนและพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ โดย

 • ส่งเสริมโครงการที่ริเริ่มโดยครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น ร่วมคิดค้น นวัตกรรมทางการศึกษา” ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มากกว่า 1,000 โครงการ
 • สนับสนุนนโยบายปฏิรูปหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะในประเด็น “ทักษะชีวิตและโลกของงาน” โดยประมวลข้อมูลทางวิชาการพัฒนายกร่างหลักสูตร
 • การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครู ผ่านการฝึกอบรมเครือข่ายการเรียนรู้โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks) และระบบสารสนเทศเพื่อดูแลเด็กเยาวชนขาดโอกาส

2. เพิ่มประสิทธิภาพ ทำการศึกษาวิจัยเชิงระบบเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้แก่

 • จัดทำชุดสวัสดิการพื้นฐาน (Benefit Package) การประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัว (Unit cost)  และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนหลักประกันโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมือนกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุข จนเกิดต้นแบบ แม่ฮ่องสอนโมเดล”
 • จัดทำบัญชีรายจ่ายทางการศึกษา (National Education Account) โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การยูเนสโก และธนาคารโลก เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบการเงินการคลังด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
 • ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด สนับสนุนให้ 10 จังหวัด เป็นพื้นที่นำร่อง “จังหวัดจัดการตนเองด้านการศึกษา” บนแนวทางการบูรณาการความร่วมมือตลอดจนทรัพยากรจากท้องถิ่น

3. ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสเพื่อให้เด็กเยาวชนกลุ่มขาดโอกาสรวมถึงประชาชนกลุ่มยากลำบากเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างกว้างขวาง ได้แก่

 • พัฒนาระบบการดูแลรายกรณี (Case Management Unit: CMU) เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสทั้งกลุ่มนอกระบบและกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา ร่วมกับท้องถิ่นชุมชนในพื้นที่นำร่อง 14 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค
 • การเฟ้นหา “ครูสอนดี” จัดกระบวนการค้นหาครูคุณภาพ ที่มีคุณสมบัติ “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง” 20,000 คน จากทุกตำบล ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการท้องถิ่นกว่า 8,000 ชุด และสนับสนุนทุนให้แก่ครูในการเปิดพื้นที่เรียนรู้แก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนนับหมื่นคน จำนวน 533 โครงการ
 • การพัฒนาชุมชนเพื่อสัมมาชีพ ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนับร้อยแห่งทั่วประเทศ พัฒนาขีดความสามารถด้านอาชีพให้แก่ประชากรวัยแรงงาน ทั้งด้านช่องทางเศรษฐกิจและศักยภาพทรัพยากรของท้องถิ่น เพื่อให้การประกอบอาชีพสุจริตและแรงงานที่มีฝีมือของประเทศ เกิดและกระจายตัวทั่วทั้งแผ่นดิน

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการดำเนินงาน สสค. ปี 2557-2559  คลิกดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงาน สสค. ปี 2553-2556  คลิกดาวน์โหลด

5 ปี "สสค." (ฉบับย่อ) สรุปผลการดำเนินงานและเส้นทางอนาคต (ตุลาคม 2553-2558)  คลิกดาวน์โหลด

5 Years "QLF" Current Achievements & Future Perspectives (October 2010-2015)  คลิกดาวน์โหลด

 จำนวนผู้เข้าชม 29827 คน | จำนวนโหวต 1 ครั้ง
Creative Common License Version 3.0

ผลงานนี้ อยู่ภายใต้  สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ต้นฉบับ.
ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์สสค. อนุญาตให้เผยแพร่และแจกจ่ายโดยเสรี ซึ่งผู้นำไปใช้ไม่จำเป็นต้องติดต่อจากทางสสค. แต่อย่างใด แต่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากสสค.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

 1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
 2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
 3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:

 1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
 2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
 3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 1.3.4
เครือข่ายสังคมออนไลน์